Slekten til Betzy Kjelsberg, sammen med ansatte og frivillige i NKS