Sykepleiestudenter viser førstehjelpsopplæring til medlemmer.