maiblomstinnsamling hjelper barn og unge med aktiviteter

For barn i lavinntektsfamilier kan støtte fra maiblomsten være avgjørende for å være med på vanlige sommeraktiviteter sammen med andre barn.

Å dra på sommerleir, å bade, dra på sykkeltur med venner, eller feire 17. mai. De fleste barn gleder seg til sommeren og alt det hyggelige som skjer. Men det er ikke en selvfølge for alle. Maiblomstpengene går til å gi barn i lavinntektsfamilier en sommer som alle andre. En sykkel eller et par fotballsko handler om å kunne delta. Å ikke kunne svømme betyr at du sitter på land mens de andre bader. Å ikke ha pentøy som passer betyr at du må bli hjemme på 17. mai. I søknadsbunken er det det som går igjen; hjelp til å delta på aktiviteter de fleste ser som en naturlig del av barndommen i Norge.


Sanitetskvinnene over hele landet selger maiblomster til aktiviteter i lokalmiljøet for barn som av ulike årsaker har det tøft. Vi har lang erfaring med å bistå grupper i lokalsamfunnet som trenger det mest; lek og felleskap med andre barn er viktig for barnet og for hele familien. Kjøp en Maiblomst hos din lokalforening eller i vår nettbutikk og støtt vårt arbeid for en trygg og inkluderende oppvekst.

Tolv år gamle «Emma» har tatt det tungt at foreldrene har gått fra hverandre. Hun har ikke hatt overskudd til å delta på mye sosialt og det har gått utover psykisk helse. «Emma» forteller at hun er ensom og ikke har så mange venner. Det er kun far som har inntekt, og for at hun skal kunne delta på sommerleir trenger de støtte. Sommerleiren vil gi «Emma» en mulighet til å bli kjent med andre barn og samtidig få en pause fra en hverdag med mye bekymringer.

Sko og parkdress

Tre år gamle «Linda» bor sammen med mor og to søsken. De bodde i utlandet sammen med pappa fram til litt over ett år siden. Da flyttet de hjem til familiemedlemmer fordi de ikke kunne bo med pappa lenger, hans problemer med psykisk helse og rus var blitt for store. Mor får sosialhjelp fra NAV og ingen økonomisk støtte fra far.

Linda går i barnehage, hun er tospråklig og strever med å forstå alt som blir sagt. Hun trenger hjelp til å få venner og til å gjøre aktiviteter som kan gi henne mestringsfølelse og nye opplevelser. De søker om penger til sparkesykkel, hjelm, fiskestang, hov, redningsvest, jakke, sko og parkdress.

Den eneste som ikke kan svømme

18 år gamle «Hassan» kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker for fire år siden. Han mottar støtte til livsopphold fra barnverntjenesten og har ikke annen inntekt. Dette skal dekke klær, mat og transport, og det er lite rom for andre ting. Hassan har ikke vanlig skolegang og har aldri fått noe opplæring i svømming. Han har flere venner som har gått kurs og lært seg å svømme, som han ofte er sammen med. Om sommeren liker de å bade, men han føler seg ofte utenfor fordi han ikke kan være med dem da. Det søkes om støtte til svømmekurs og badeutstyr. Kontaktpersonen vil melde ham på kurset og hjelpe ham med å handle badetøy. Med svømmeferdigheter vil han kunne være med vennene å bade, og være tryggere når han er i nærheten av vann.

17. mai er ikke gratis

Fire år gamle «Marko» og åtte år gamle «Aleksander» måtte bli hjemme på 17. mai i fjor, selv om de så gjerne skulle vært med – de hadde ikke penklær. Mora er alene med dem, hun kom til Norge som flyktning for noen få år siden. Hun har ikke klart å komme seg inn i arbeidslivet. Det er viktig for dem å delta i den nasjonale feiringen sammen med vennene og foreldrene deres, og føle seg inkludert. De søker om støtte til pene bukser og jakker, skjorter og sko.

Verre for enslige forsørgere

Levekårsundersøkelsen 2022 som ble offentligjort 3. mai, bekrefter inntrykket av at flere trenger hjelp. Selv om lavere arbeidsledighet bidrar til at andelen av befolkningen med økonomiske vanskeligheter ikke øker, så er det blitt tøffere for flere av dem som har slike vanskeligheter. Andelen i befolkningen som sier de ikke har råd til minst ett materielt gode har økt fra 16 til 18 prosent på ett år. Mens blant enslige forsørgere er andelen høyere og har steget fra 37 prosent til 45 prosent.

Materielle goder er i undersøkelsen definert som for eksempel å kunne holde boligen passe varm, å spise kjøtt eller fisk til middag minst annenhver dag, å ha internett eller å kunne bytte ut utslitte klær.

Maiblomsten gir for mange et lyspunkt i en vanskelig hverdag. 

Kjøp en Maiblomst hos din lokalforening eller via vår nettbutikk og bidra til at flere barn får noe å glede seg til!