Image
Dame som ligger utslitt i sengen, bildet viser et nattbord med et glass vann og noen smertestillende piller.

Pasienter, pårørende og helsepersonell trenger et kunnskapsløft om kvinners helse. Norske Kvinners Sanitetsforening jobber for å hindre forskjellsbehandling mellom kjønnene.

Vi vet at kvinner lever lengre enn menn, men at kvinner opplever mer sykdom. Kvinner har dessuten mer angst, depresjoner og kroniske lidelser enn menn, og er overrepresenterte i statistikken over langtidssykemeldte og uføre. Men, både helsepersonell, pårørende og kvinner selv, mangler tilstrekkelig kunnskap om kvinners helse.

Ulik helse hos kvinner og menn

Sanitetskvinnene og Kilden kjønnsforskning.no, har tatt for seg norsk forskning på kvinners helse og publiserte i 2018 rapporten "Hva vet vi om kvinners helse?". «Det ser ut til at den medisinske forskningen ikke tar inn over seg viktige kjønnsforskjeller, og jeg lurer på hvilke konsekvenser dette får for kvinner og menns helsetilbud», uttalte Linda M. Rustad, direktør for Kilden under lanseringen av rapporten. Vi vet at medisinsk forskning om kvinners helse har konsentrert seg om svangerskap og reproduktive organer, såkalt «bikinimedisin». Men dette er ikke nok, viser rapporten.

Ulike symptom på dødelig sykdom

I dag vet vi at hjertesykdom er den vanligste dødsårsaken blant norske kvinner. Det er kjønnsforskjeller når det gjelder forekomst, risikofaktorer og symptomer for hjerteinfarkt. Nyere forskning viser at kvinners symptomer ofte er mer diffuse enn menns. De kan forveksles med at de er slitne, har blitt eldre, eller har fått influensa.

Behov for et kjønnsperspektiv

«Medisinsk forskning har behov for et kjønnsperspektiv», sier John-Arne Røttingen, direktør i Norges Forskningsråd. Han understreker at vi ved å se på forskjeller og likheter mellom kvinner og menn, lærer mer både om kvinners og menns helse. Kjønnsperspektiver er altså viktig for å forstå mer om helse hos begge kjønn, sier han. Det er kjønnsforskjeller innen kreft, psykiske lidelser og kroniske sykdommer også. I tillegg lever kvinner lengre enn menn og mange kan forvente en enslig alderdom hvor de også opplever mer sykdom. Dette medvirker til at flere kvinner er avhengige av offentlige pleie- og omsorgstjenester. Nå trenger helsevesenet og befolkningen et kunnskapsløft.

Kvinnehelseportalen.no

Rapporten er utgangspunktet for Kvinnehelseportalen.no som vi nå arbeider for å lansere. «Sanitetskvinnene oppfordrer norske myndigheter å bidra til at Kvinnehelseportalen.no blir en realitet. Det vil være et viktig steg på veien til et helsevesen hvor likeverdighet er grunnleggende», sier Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. 

– Studier viser at vi mangler kunnskap om kvinners helse, og at det forskes mer på menn. Vi vet at kvinner har andre symptomer enn menn, men ikke alle leger er oppmerksomme på det. Det er også færre artikler skrevet om forskning på kvinnehelse, sier Linda Marie Rustad, direktør ved Kilden kjønnsforskning.no til Alt om din helse.