Mange barn og unge savner voksenkontakt og sliter med språkmestring. Gjennom Sanitetskvinnenes prosjekt «Lesevenn», bidrar vi til styrking av barns språkutvikling og behov for trygge rollemodeller.

Norske Kvinners Sanitetsforening har alltid vært opptatt av barns utvikling og velvære. Barn har behov for å bli sett og oppleve voksne som gode rollemodeller. Gjennom høytlesning fra en av våre frivillige kan vi bidra til at barn og unge får trygg voksenkontakt, språktrening og kulturforståelse. Ikke minst så er dette en hyggelig aktivitet for både barn og voksne.

Foruten å ha en språkstimulerende effekt, er høytlesning en hyggelig aktivitet både for den som leser og den som hører på. Barn med ulik bakgrunn, leseerfaring og språkmestring, får felles leseopplevelser og kulturforståelse. Barna blir kjent med mønstre for språkbruk både gjennom lesing og gjennom samtaler i lesestunden. Høytlesning er også en mulighet for barn med minoritetsbakgrunn til språktrening og bli kjent med norsk kultur.

Vårt prosjekt «Lesevenn» er høytlesning for barn er utført av våre frivillige, i samarbeid med skolefritidsordningen, barnehagen eller det lokale biblioteket. Hovedmålet med Lesevenn er å skape gode og trygge møter mellom barn og voksne.

Høytlesning har mange positive effekter. Høytlesning styrker utviklingen av talespråk og gir bedre lese- og skriveferdigheter. Barna får verdifull voksenkontakt og blir sett på en måte som ikke handler om å prestere. En lesestund kan gi ro i en kaotisk og travel hverdag. Ikke minst bidrar litteratur til å øve opp barns sosiale ferdigheter og evnen til å forstå og leve seg inn i andres situasjon. Det gir også en fin mulighet for språktrening og forståelse av norsk kultur for barn med minoritetsbakgrunn. Det kan også fungere som et pusterom for foreldre.
 

Hvem kan være Lesevenn?

For å være Lesevenn bør du være over 18 år gammel. Du må kunne vise frem begrenset politiattest for aktiviteter som involverer barn. Lesevenn er en fast aktivitet, så du bør kunne sette av to til tre timer annenhver uke. Hyppigheten på aktiviteten kan variere lokalt.

 

Vil du vite mer?

Kontakt rådgiver barn og unge, Stine Nordhagen på e-post: ingvild.aardalsbakke@sanitetskvinnene.no, eller på telefon: 90 163 173
Økonomisk støttespiller: Lesevenn får støtte av Sparebankstiftelsen.