N.K.S.’ 51. landsmøte avholdes digitalt helgen 25.-26. september 2021. Landsmøtet er vårt høyeste beslutningsorgan og forberedelsene til digitalt landsmøtet er godt i gang. På denne siden legges det fortløpende ut viktig informasjon om landsmøtet til våre lokal- og fylkesforeninger. 

Kjære delegat og observatør til landsmøtet 2021,

På grunn av smittesituasjonen har landsstyret med tungt hjerte besluttet at landsmøtet 2021 blir et heldigitalt møte. Kun landsstyrets medlemmer vil sitte fysisk samlet for å legge fram sakene for landsmøtet. Møtet gjennomføres digitalt over to dager med følgende tidsrammer; lørdag 25.  kl. 09.00-17.00 (åpent for innlogging fra kl. 08.00) og søndag 26. september fra kl. 09.00-15.00.

Det blir lagt til rette med hyppige pauser underveis. Lunsj lørdag fra kl. 11.30-12.30 og søndag kl. 12.30-13.30.

Programmet begrenses i hovedsak til saksbehandling.

 

Hva betyr dette for deg som deltager?

Delegater: Din påmelding til landsmøtet er fortsatt gjeldende, men vil nå bli flyttet til et heldigitalt møte. Ny deltageravgift for delegater er nå kr. 1000.
Observatører: Din påmelding er kansellert. Du kan følge landsmøtet gratis via streaming. Lenke til dette vil bli delt på Medlemsnett og Facebook når selve landsmøtet nærmer seg.

Bakgrunn for avgjørelsen

Fortsatt gjelder smittevernregler som gjør at en samling i Tromsø ikke kan gjennomføres innenfor nåværende restriksjoner (påbud om 1 meters avstand). Med usikkerheten vi nå ser i smitteutviklingen, det korte tidsintervallet som det nå er frem mot landsmøtet, samt behovet for forutsigbarhet for både deltagere og tilrettelegger, har Landsstyret valgt å avlyse det fysiske landsmøtet i Tromsø.

Andre arrangementet knyttet til landsmøtet

Faddermøte for Etiopia-faddere, Kvinnehelseforskningskonferansen, og samlingen for Kløverinstitusjoner vil bli gjennomført på andre arenaer enn i Tromsø. Du som er påmeldt én eller flere av disse konferansene, vil få en egen epost fra sekretariatet om dette arrangementet.

Opplæringsmøte for delegater om digitalt landsmøte - 8. september kl. 18.00

På landsmøtet vil vi benytte Smartwote digitale landsmøtesystem. Delegatene vil få tilgang til en nettapplikasjon (delegatapp) hvor man kan melde seg på talerlisten, avgi sine stemmer og eventuelt legge inn endringsforslag. Det vil bli avholdt et digitalt forberedelsesmøte for alle delegater den 8. september kl. 18.00- ca. 20.00 på Zoom. Målet er at alle skal få koblet seg på et Zoom-møte og få en innføring i bruken av delegatapplikasjonen, slik at alle skal føle seg trygge i delegatrollen og bruken av dette verktøyet.  Alle delegater vil motta en epost den 30. august med nærmere informasjon om opplæringsmøtet 8. september. Alle delegater oppfordres sterkt til å delta på dette opplæringsmøtet. I guiden under finner du bl.a. også informasjon om hvordan du deltar på et Zoom møte.

Nytt tilbud om opplæring i Smartwote 21.september kl.18.00-20.00

For de delegater som ikke hadde anledning til å delta på møtet den 8. september,  samt for de som ønsker ytterligere repitisjon fra møtet 8. september, gis det et ytterligere tilbud om opplæringsmøte den 21. september kl. 18.00-ca kl. 20.00. Alle delegater får tilsendt en epost med informasjon om dette, samt lenke til møtet.

 

Ønsker du mer informasjon om delegatrollen, så minner vi om Filmen om landsmøtet og delegatrollen som ble vist i forbindelse med fylkesårsmøtene 2021 som finnes her.

Guide til Sanitetskvinnenes digitale landsmøte 25. og 26. september 2021

 

 Powerpoint-presentasjon om landsmøtet og delegatrollen : 

 
Sakspapirer

Sakspapirene til landsmøtet ble sendt ut til alle registrerte delegater i slutten av uke 33. Dersom du som delegat ikke har mottatt sakspapirene innen utgangen av uke 34, vennligst kontakt sekretariatet på pamelding@sanitetskvinnene.no. Sakspapirene vil også ligge tilgjengelig i applikasjonen som delegaten skal benytte under landsmøtet, samt at de er finnes på medlemsnett her.

Ved frafall som delegat

Delegater som blir forhindret i å delta på det digitale landsmøtet, må snarest ta kontakt med foreningens varadelegat, som da rykker opp som ny delegat. Delegaten som melder forfall er ansvarlig for å oversende sakspapirene til de nye delegaten. Det må gis snarlig beskjed om endringen til sekretariatet via pamelding@sanitetskvinenne.no

Har du spørsmål om landsmøtet?

Har du spørsmål, ber vi om at du tar dette skriftlig. Du kan svare på denne eposten eller sende en epost til pamelding@sanitetskvinnene.no

 
Nominerte kandidater til sentralstyret

På landsmøtet skal det velges nytt sentralstyre for 2021-2024, og alle plasser er på valg: organisasjonsledervervet, 1-. og 2. nestleder, 4 styremedlemmer, 1 og 2. varamedlem. Sittende organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland stiller ikke til gjenvalg. I nyhetsbrevet under finner du de de nominerte kandidatene presentert i alfabetisk rekkefølge.

 

 Viktige frister - landsmøtet 2021
  • Forslag til vedtektsendringer sendes vedtektskomitéen innen 15. desember 2020 ved vedtektskomiteens sekretær; marianne.lindholm@sanitetskvinnene.no
  • Forslag på kandidater til verv i sentralstyret sendes valgkomiteen innen 1. mars. Valgkomiteen sender ut brev i desember om nominasjon av kandidater.  
  • Forslag til saker som ønskes behandlet på landsmøtet, sendes landsstyret innen dvs. 15. mars til post@sanitetskvinnene.no
  •  Høringssaker sendes foreningene medio desember, mens forslag til vedtektsendringer sendes foreningene i januar. Svarfrist for alle høringssakene er 15. mars.
  • Foreningene sender informasjon om delegat og vara til sekretariatet innen 15. mai. (se eget rapporteringsskjema over) 
  • Frist for påmelding til landsmøtet er 1. juni for delegater og observatører. (med forbehold om kapasitet for observatører) Invitasjon sendes ut i april.
  • Landsmøtets sakspapirer sendes til de valgte delegatene en måned før landsmøtet.