Kvinnehelse: Det personlige er politisk.

Vi varmer om til kvinnedagen med arrangementet Kvinnehelse: Det personlige er politisk. Arrangementet vil være fysisk på Youngs (nede) Oslo, men vil også strømmes, den 7. mars kl. 18-20.00.  

Likestilling i 2022 handler om kvinnehelse. Ved å dele pasienthistorier der kvinner forteller om typiske skjulte kvinnesykdommer er budskapet at summen av disse er et samfunnsproblem, som har store ringvirkninger. Det vil også være et ekspertpanel med forskere og fagfolk som diskuterer ulike tiltak og løsninger. Vi starter med en kvinnehelsequiz og det vil være rom for spørsmål. Følg med på Facebook-arrangementet eller her på nettsiden for lenke til strømming.

Program:
18.00: Kvinnehelsequiz!
18.15: Innledning av Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening
18.30: Vi lytter til fire ulike pasienthistorier:
  • Elisabeth Raasholm Larby, Endometrioseforeningen
  • Hanna Skjerva Eide, Vulvodyniforeningen
  • Jeanette Hoel, Norsk lymfødem- og lipødemforbund
  • Vibeke Helander Bolstad, Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter
19.00: Diskusjon om tilbud og tiltak med fagpanelet:
  • Ordstyrer Elisabeth T. Swärd, seniorrådgiver kvinnehelse og forskning, Norske Kvinners Sanitetsforening
  • Guri Baardstu Majak, PhD og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, seksjonsleder og overlege ved Gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
  • Trine Aarvold, lege ved Sex og samfunn
  • Kari Bø, professor ved Institutt for idrettsmedisinske fag, NHI
  • Hildur Skuladottir, PhD og overlege ved kirurgisk avdeling, Haraldsplass Diakonale sykehus, leder ved nasjonalt forskningsstudiet på lipødem
19.30: Tid til spørsmål og mingling