man 25/11/2019

Kløverkonferansen - N.K.S. som ideell aktør og veien videre

N.K.S. eier mye fast eiendom og driver et bredt mangfold av virksomheter. Samfunnsutviklingen har gjort det mer krevende å være eier og gjennom denne konferansen ønsker vi både å gi gode juridiske og praktiske råd, i tillegg til å være en arena for erfaringsutveksling. Konferansen vil derfor være en blanding av faglig påfyll, kompetansedeling og erfaringsutveksling.

Målgruppen for samlingen er styremedlemmer i lokal- og fylkesforeningen som eier eiendom og virksomheter, styremedlemmer i aksjeselskap og ledere i virksomheter.

Praktisk informasjon
Sted: Scandic Solli Hotell, Parkveien 68, 2458 Oslo
Dato: Mandag 25. november
Tid: Konferanser varer fra 10 - 17:30
Middag: 18:30 - 21:00

Det vil være felles samling før lunsj hvor vi løfter blikket og ser på N.K.S. sin rolle som ideell aktør og muligheter for vekst. Advokat Geir Lippestad gir råd om samspill, kompetanse og dialog og hvordan styret og eiere kan bli gode sammen. Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke vil blant annet fortelle om hva Virke gjør for å styrke ideelle aktørers rammebetingelser.

Etter lunsj blir det to parallellsesjoner hvor en sesjon har hovedvekt på virksomheter og den andre på eiendom. I parallellsesjonene vil det legges opp til mye dialog og erfaringsutveksling.

Foreløpig program

Spørsmål om konferansen kan rettes til Marianne Lindholm på e-post: marianne.lindholm@sanitetskvinnene.no eller telefon: 930 49 770

Påmelding 

Bindende påmelding innen 18. november 2019. Ved påmeldingen velger du hvilken av parallellsesjonene du ønsker å delta på.

Meld deg på her

Priser konferanse og hotell

Pris:

  • Konferanse kr. 690,-
  • Konferanse og middag kr. 1.140,-

Reise og opphold dekkes selv.

Scandic Solli holder av 50 enkeltrom frem til 25.10.19 til følgende priser:
Søndag-mandag kr. 990,-
Mandag-tirsdag kr. 1.090,-

De som ønsker å benytte seg av tilbudet bestiller direkte på hotellet ved bruk av kode: 47057461