ons 22/09/2021

Kløverkonferansen 2021

Tema for Kløverkonferansen i år er innovasjon. Organisasjoner og virksomheter er i stadig endring og konferansen tar utgangspunkt i hvordan man kan arbeide med innovasjon i praksis. Det er også flere som har ønsket at forhandlinger med helseforetakene løftes særskilt, så i tillegg til innovasjon i praksis så vil kontraktsforhandlinger være et eget tema. Konferansen vil derfor være en blanding av faglig påfyll, kompetansedeling og erfaringsutveksling.

Konferansen er åpen for alle, men målgruppen er styremedlemmer i lokal- og fylkesforeningen som eier virksomheter, styremedlemmer i aksjeselskap samt ledere og ansatte i virksomhetene. Vi oppfordrer ledere i virksomhetene til å videresende informasjonen til sine ansatte som kan ha særskilt interesse for, eller som arbeider med, innovasjon og kontraktsforhandlinger.

Påmelding gjøres her innen 15. september.

Kløverkonferansen blir arrangert på Zoom med gratis deltakelse.