ons 22/09/2021

Kløverkonferansen 2021

Tema for Kløverkonferansen i år er innovasjon. Organisasjoner og virksomheter er i stadig endring og konferansen tar utgangspunkt i hvordan man kan arbeide med innovasjon i praksis. Det er også flere som har ønsket at forhandlinger med helseforetakene løftes særskilt, så i tillegg til innovasjon i praksis så vil kontraktsforhandlinger være et eget tema. Konferansen vil derfor være en blanding av faglig påfyll, kompetansedeling og erfaringsutveksling.

Konferansen er åpen for alle, men målgruppen er styremedlemmer i lokal- og fylkesforeningen som eier virksomheter, styremedlemmer i aksjeselskap samt ledere og ansatte i virksomhetene. Vi oppfordrer ledere i virksomhetene til å videresende informasjonen til sine ansatte som kan ha særskilt interesse for, eller som arbeider med, innovasjon og kontraktsforhandlinger.

Påmelding gjøres her innen 12. juni.

Vi tar sikte på å gjennomføre konferansen fysisk. Dersom smittesituasjon ikke tillater dette, vil programmet tilpasses slik at konferansen kan følges digitalt.

Vi arrangerer også felles middag som vi håper mange tar seg tid til å delta på!

Praktisk informasjon

Dato: Onsdag 22. september 2021
Sted: Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, 9008 Tromsø
Tid: Konferansen varer fra kl. 13.00 -18.00
Lunsj: Kl. 12.00-13.00 på hotellet som er inkludert i deltakeravgiften
Middag: Kl 19.00-21.30
Pris: Konferanse kr. 645
Konferanse og middag kr. 1 070