Image
Flyktninger fra Ukraina

 

Sammen kan vi hjelpe sårbare barn og flyktninger til en bedre hverdag  

Kjøp en maiblomst og du støtter aktiviteter i lokalmiljøet for både mor og barn som av ulike årsaker har det tøft. Dette kan være på grunn av svak økonomi eller at de er nye i landet uten nettverk.  Lek og felleskap med andre barn er viktig for barnet og opplæring og fellesskap med andre mødre er viktig for mor.    

Kjøp Maiblomsten av en lokalforening nær deg eller her.
Image
Maiblomsten kommer i flere varianter som bilblomst (evt. til sykkel, rullator eller lignende) og til jakkeslaget.

Maiblomsten kommer i flere varianter som bilblomst (evt. til sykkel, rullator eller lignende) og til jakkeslaget.

Sanitetskvinnene har lang erfaring med å bistå grupper i lokalsamfunnet som trenger det mest. I år er det forventet mange flyktninger fra Ukraina som trenger vår støtte.   

Kjøp en Maiblomst og du støtter Sanitetskvinnene arbeid for en trygg og inkluderende oppvekst! 


Les mer om vårt arbeid for barn og unge her.