Image
Bilde fra da Sanitetskvinnene dro på besøk til Etiopia. To etiopiske kvinner ler sammen med en sanitetskvinne fra Norge.

Mange afrikanske kvinner lever fremdeles i ekstrem fattigdom. Norske Kvinners Sanitetsforening arbeider for at sårbare kvinner får ta kontroll over eget liv og sin egen fremtid.

Norske Kvinners Sanitetsforening har vært engasjert i Etiopia siden 2007. Det første prosjektet var å renovere et bofellesskap for fattige eldre. Dette arbeidet ble ferdigstilt i 2010 og 82 eldre som var husløse fikk et verdig sted å bo. Underveis i dette arbeidet kom ideen om å etablere «Etiopiske Kvinners Sanitetsforening», som skulle være en nasjonal uavhengig organisasjon. En gruppe av etiopiske kvinner under ledelse av Birikit Terefe (senere daglig leder) gikk i gang med å etablere en lokal organisasjon med fokus på helseopplysning.

I 2010 fikk Sanitetskvinnene 400.000 kr av norske myndigheter for å etablere og utvikle Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE). Samme år reiste en delegasjon fra Norske Kvinners Sanitetsforening med potensielle norske fadderforeninger til Etiopia. Under dette besøket ble det blant annet avviklet generalforsamling i WHAE, hvor det ble valgt styre og godkjent vedtekter for organisasjonen.

Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE) ble stiftet i 2011 og har sitt hovedkontor i den etiopiske hovedstaden Addis Ababa. Etiopia er et av få land i Afrika som har hatt positiv økonomisk framgang og dermed har muligheter til å nå FNs mål om å bekjempe ekstrem fattigdom. WHAE er organisert på samme måte som Norske Kvinners Sanitetsforening i sin tid ble bygget opp i Norge. Organisasjonen etablerer kvinnegrupper, som får opplæring i organisasjonsarbeid, undervisning i helsespørsmål og hjelp til å starte inntektsbringende arbeid. Til nå er det etablert kvinnegrupper i åtte av landets 11 regioner.

De 50 kvinnene som utgjør en kvinnegruppe er svært sårbare kvinner. De fleste har lite/ingen utdanning, og mange livnærte seg som vedsankere før de ble medlem i WHAE.

Målene for samarbeidet mellom Sanitetskvinnene og WHAE er å:

  • Gi kvinner opplæring i å ta vare på egen og familiens helse
  • Øke kvinners kapasitet for deltakelse i det økonomiske og sosiale samfunnsliv
  • Bedre kvinners helse og livsvilkår
  • Oppfordre til frivillig innsats

Den etiopiske søsterorganisasjonen finansieres på tre måter:

  1. Statlige Norad-midler
  2. Midler fra Norske Kvinners Sanitetsforening
  3. Bidrag fra lokal- og fylkesforeninger i Norske Kvinners Sanitetsforening som er faddere for kvinnegruppene i Etiopia.

Gjennom å styrke kvinners muligheter og rettigheter, slik at de bedre kan velge og følge valgene sine, bidrar Sanitetskvinnene til å skape et fremtidshåp for kvinner i Etiopia.