Image
Bilde fra da Sanitetskvinnene dro på besøk til Etiopia. To etiopiske kvinner ler sammen med en sanitetskvinne fra Norge.

Mange etiopiske kvinner lever i ekstrem fattigdom. Norske Kvinners Sanitetsforening arbeider for at kvinner i Etiopia skal få ta kontroll over eget liv og sin egen fremtid.

Norske Kvinners Sanitetsforening har vært engasjert i Etiopia siden 2007. Det første prosjektet var å renovere et bofellesskap for fattige eldre. Dette arbeidet ble ferdigstilt i 2010, og 82 husløse eldre fikk et verdig sted å bo. Underveis i dette arbeidet kom ideen om å etablere «Etiopiske Kvinners Sanitetsforening», som skulle være en nasjonal, uavhengig organisasjon med fokus på helseopplysning.

Fokus på helse

I 2010 fikk Sanitetskvinnene midler fra norske myndigheter til å etablere og utvikle Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE). Samme år reiste en delegasjon fra Norske Kvinners Sanitetsforening med potensielle norske fadderforeninger til Etiopia. Under dette besøket ble det blant annet avviklet generalforsamling i WHAE, hvor det ble valgt styre og godkjent vedtekter for organisasjonen.

Etiopia har hatt stor økonomisk vekst de siste årene, men er likevel et av verdens fattigste og minst utviklede land. Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE) ble stiftet i 2011 og har sitt hovedkontor i den etiopiske hovedstaden Addis Ababa. WHAE er organisert på samme måte som Norske Kvinners Sanitetsforening i sin tid ble bygget opp i Norge. Organisasjonen etablerer kvinnegrupper, som får opplæring i organisasjonsarbeid, undervisning i helsespørsmål og hjelp til å starte inntektsbringende arbeid. Til nå er det etablert kvinnegrupper i åtte av landets 11 regioner.

De 25-50 kvinnene som utgjør en kvinnegruppe er svært sårbare kvinner. De fleste har lite/ingen utdanning, og mange livnærte seg som vedsankere før de ble medlem i WHAE.

Statlige bistandsmidler + faddere

Målene for samarbeidet mellom Sanitetskvinnene og WHAE er å:

  • Gi kvinner opplæring i å ta vare på egen og familiens helse, herunder seksuell og reproduktiv helse 
  • Øke kvinners kapasitet for deltakelse i det økonomiske og sosiale samfunnsliv
  • Bedre kvinners helse og livsvilkår
  • Oppfordre til frivillig innsats

Den etiopiske søsterorganisasjonen finansieres på tre måter:

  1. Statlige Norad-midler
  2. Midler fra Norske Kvinners Sanitetsforening
  3. Bidrag fra lokal- og fylkesforeninger i Norske Kvinners Sanitetsforening som er faddere for kvinnegruppene i Etiopia

Gjennom å styrke kvinners muligheter og rettigheter, slik at de bedre kan velge og følge valgene sine, bidrar Sanitetskvinnene til å skape et fremtidshåp for kvinner i Etiopia.

Er din lokalforening interessert støtte sårbare kvinner i Etiopia gjennom en fadderavtale? Ta kontakt med rådgiver Eli Beenfeldt for mer informasjon: 

Epost: eli.beenfeldt@sanitetskvinnene.no

Telefon: 938 800 65