På denne siden finner du informasjon om koronadugnaden og informasjon til lokalforeningene om smittevern og gjeldene regler. Per mars 2021 er det store lokale forskjeller på retningslinjer, sjekk alltid din kommunes oppdaterte råd på kommunens hjemmeside. 

Her finner du informasjon om generelle smittervernsregler, kompensasjonsordninger, nyhetsbrev og arrangering av møter. 

Her kommer det oppdatert informasjon om hvordan frivillige organisasjoner kan arrangere aktiviteter i henhold til smittevern

Dette året har vært spesielt for mange, og koronapandemien har ført til store restriksjoner i hvordan vi kan møte mennesker fysisk. Salg av fastelavnsris bidrar blant annet til viktig forskning på kvinnehelse og vi håper at vi kan gå inn i 2021 med mål om selge fastelavnsris på samme måte som tidligere, med noen justeringer og forhåndsregler.

Regjeringen har bedt oss om hjelp til å nå ut med informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen. I denne sammenheng er Norske Kvinners Sanitetsforening sammen med fem andre frivillige organisasjoner tildelt midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som skal brukes til informasjonstiltak.