Vi oppfordrer våre lokalforeninger å gjenoppta vanlige aktiviteter hvis situasjonen tillater det og med forbehold om at de følger de til enhver tid gjeldende reglene om antall deltagere per gruppe, avstand og renhold.

Vi har utarbeidet plakater med 4 enkle råd til de som vil delta i aktivitetene samt oversatt dem til 15 språk. Dette kan være til hjelp for å betrygge både deltagerne og de frivillige. Rådene er basert på "Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner" laget av Frivillighet Norge.