Som Norges største kvinneorganisasjon er Norske Kvinners Sanitetsforening en betydelig samfunnsaktør. Vi er politisk på saker, men partipolitisk uavhengig. Det innebærer strategisk og profesjonelt politisk medvirkningsarbeid både lokalt og nasjonalt.

Helt siden vår grunnlegger Fredrikke Marie Qvam gikk i gangene på Stortinget og ble kalt «korridorenes dronning» har vi som organisasjon vært en aktiv pådriver i samfunnsutviklingen. Vi er opptatt av å identifisere kunnskapshull om kvinners helse, avdekke samfunnsområder hvor det er behov for nye tilbud og løsninger, og arbeide for strukturelle samfunnsendringer som bidrar til økt likestilling.

Gjennom vår omfattende forskning, drift av virksomheter og aktiviteter i hele Norge erverver vi kunnskap som er avgjørende for beslutningstakerne. Vår rolle er å formidle denne videre og således bidra til at ny kunnskap aktivt går inn i beslutningstakernes strategier og vedtak.

Vårt politiske arbeid kan deles inn i tre punkter:

  • Aktiv dialog med politikere både lokalt og nasjonalt

  • Arrangere debatter, seminar og foredrag om relevante samfunnstema

  • Ha en tydelig stemme i den offentlige debatten


Aktiv dialog med politikere både lokalt og nasjonalt

Mye av samfunnsutviklingen skjer gjennom politiske prosesser. Det er offentlige myndigheter som vedtar lover, bevilger penger og har mulighet til å forbedre helse- og livsvilkår for befolkningen. Derfor er det viktig for oss å delta på politiske arena hvor beslutningene skal tas. Vi deltar på høringer både i relevante politiske saker på Stortinget, og høringer om statsbudsjettet. Vi kommenterer offentlige utredninger, fremmer egne forslag og sender inn skriftlige innspill til flere saker. I tillegg har vi aktiv dialog og samarbeid med alle partiene på Stortinget. Det er viktig for oss å tilgjengeliggjøre informasjonen vi har, dele vår erfaring og bidra til at politikerne tar riktige og viktige beslutninger.

Se en oversikt over våre ulike høringsinnspill her


Arrangere debatter, seminar og foredrag om relevante samfunnstema

Vi opplever dessverre at ikke alle utfordringer i samfunnet får den oppmerksomheten de trenger, eller at det mangler kunnskap om de ulike utfordringene. Derfor arrangerer vi flere debatter, seminarer og foredrag i året som tar opp disse temaene. Vår misjon er å bidra til å spre mer kunnskap til befolkningen og sette søkelyset på «usynlige» problemer. Til debattene våre inviterer vi representanter fra Stortinget og regjeringen, landsdekkende organisasjoner, viktige samfunnsdebattanter og forskere. Som Norges største kvinneorganisasjon er det vår rolle å løfte frem nye temaer for å drive utviklingen videre.

Følg oss på Facebook for å holde deg oppdatert på våre arrangementer. 


Ha en tydelig stemme i den offentlige debatten

Skal man ha påvirkningskraft i samfunnet må man tørre å synes. Det tør vi. Vi deltar i samfunnsdebatten gjennom kronikker og leserinnlegg i tradisjonelle og digitale medier, vi deltar i debatter på tv og radio og bidrar inn i debattpanel i regi av andre. Vår kunnskap gjennom over 120 år med frivillig arbeid over hele landet, politisk medvirkningsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt – og omfattende satsing på forskning, gjør at vi har noe å bidra med i den offentlige debatten.

Her kan du se en oversikt over våre innlegg i media

"Du kan ikke krysse havet bare ved å stå og stirre på vannet."
Laurence J. Peter, Kanadisk forfatter

Gå til Hva vi mener