Image
Utsiden av Stortinget, Løvebakken.

Norske Kvinners Sanitetsforening arbeider for å fremme kvinners livsvilkår og rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialområdet, og vi jobber aktivt for et trygt og inkluderende samfunn for alle. 

§ 1 Formål «Norske Kvinners Sanitetsforening har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet med spesielt fokus på kvinner.»

Formålsparagrafen til Sanitetskvinnene understreker at vi som organisasjon skal bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Våre politiske innspill er alltid kunnskaps- og faktabasert, og vi jobber kontinuerlig for å alltid være en viktig og aktuell bidragsyter og samarbeidspartner for beslutningstakerne.

For å få en bedre innsikt i hva vi mener og hvorfor vi mener det, kan du lese våre innspill i menyen til venstre.

Gå til Hvordan vi arbeider.