Vi arbeider for kvinners helse og livsvilkår. Vi tilbyr en rekke spennende muligheter for deg som ønsker å jobbe som frivillig og vil gjøre en innsats for andre.

Vi har gjennom hele vår historie arbeidet for å forbedre kvinners villkår i samfunnet. Som medlem og frivillig kan du bidra til å styrke hjelpeapparatet for voldsutsatte kvinner, helsetilbudet til eldre, inkludere minoritetskvinner i aktiviteter, støtte bistandsarbeid og løfte frem reproduktiv helse. Vi har kjempet for kvinners situasjon i samfunnet siden 1896. 

Anonym kvinne

Norge er et av verdens mest likestilte land, likevel blir 1 av 10 kvinner voldtatt. Vi jobber for nulltoleranse. Over hele landet setter våre lokalforeninger vold mot kvinner på dagsorden gjennom stands, kampanjer og hjelpetilbud.

To eldre som går på tur

Norske Kvinners Sanitetsforening står sammen for å skape et varmt og inkluderende samfunn, og eldre er et prioritert område i vår strategi. Vi mener at alle mennesker bør bli verdsatt, sett og inkludert i felleskapet, uansett alder.  

under paraply

Innvandrere er forskjellige og har ulike behov. Mange klarer seg fint på egenhånd. For andre kan det være strevsomt å lære seg et nytt språk, få venner, bli kjent med det norske helsevesenet og få seg jobb. Derfor driver vi integreringsaktiviteter.

Bilde fra da Sanitetskvinnene dro på besøk til Etiopia. To etiopiske kvinner ler sammen med en sanitetskvinne fra Norge.

Mange etiopiske kvinner lever i ekstrem fattigdom. Norske Kvinners Sanitetsforening arbeider for at kvinner i Etiopia skal få ta kontroll over eget liv og sin egen fremtid.