Image
forsker

 

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus er et privat ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten. Sykehuset dekker det revmatologiske behandlingstilbudet for pasienter i Helse Stavanger og Helse Fonna med cirka 550.000 innbyggere. Hudavdelingen dekker Helse Fonna med cirka 180.000 innbyggere.

Sykehuset har en egen revmakirurgisk/ortopedisk seksjon som utfører operasjoner i ledd og skjelett.

Sykehuset har i hovedsak poliklinisk behandling, men har også innleggelser for kompleks revmatologisk rehabilitering, utredning og operasjoner.

 

Daglig leder: Administrerende direktør Kari Nådland

Fagområde og beskrivelse: https://hsr.as/om-oss

Antall ansatte: 180, inkludert datterselskap

Datterselskap: Rehabilitering Vest AS, www.rehabiliteringvest.no

Eier: Haugesund Sanitetsforening

Organisasjonsform: Ideelt AS

Oppdragsgiver: Helse Vest RHF

Hjemmeside: https://hsr.as/

Adresse: Karmsundgaten 134, 5528 Haugesund

Epost: post@hsr.as

Telefon: 52 80 50 00