Image
Kvinne i rød kjole holder om sin gravide mage.

Alle kvinner i Norge har rett på, og fortjener, en trygg og god fødsels- og barselomsorg.

Den siste tiden har vi opplevd en sterk bekymring for at fødsels- og barselomsorgen nå svekkes. Protestene er høylytte, og spesielt knyttet til at enkelte nye sykehusbygg planlegges med færre barselsenger og forventet kortere liggetid for kvinnen etter fødsel. For oss i Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges største kvinneorganisasjon, med lang tradisjon i det å styrke symbiosen mor og barn, er det viktig å ha kvinnen og barnets beste i fokus, uavhengig av organisering.

I dag er det under 60.000 fødsler i året i Norge, og de aller fleste gravide er i gode hender. De fleste fødsler skjer på sykehus. De fleste er også fornøyde og vi har nasjonal faglige retningslinjer for barselomsorgen fra 2014 som sier at «Sykehusoppholdets varighet tilpasses kvinnens og den nyfødtes behov. Vurderingen gjøres i samråd med kvinnen. Hjemreise forutsetter et organisert barseltilbud på hjemstedet og støtte fra kvinnens nettverk/partner». Målet, sett fra Sanitetskvinnenes synspunkt er derfor ikke flest mulig døgn på sykehus, men at kvinnen gis en reell valgmulighet til å enten bli værende på sykehuset eller skrives hjem til et solid og godt kommunalt tilbud.

Sanitetskvinnene støtter kravet om at sykehusene må inngå klare avtaler med det kommunale hjelpeapparatet før utskriving av mor og barn. Vi støtter forslagene om at helseforetakene implementerer Nasjonal faglige retningslinjer for barselomsorgen fra 2014, og å øke kapasiteten i den kommunale jordmortjenesten og sikre økt bruk av heltidsstillinger i jordmortjenesten. Sanitetskvinnene gir støtte til Jordmorforbundets forslag til en norsk offentlig utredning, for å se på utviklingen av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Vi kan ikke inngå kompromisser på mor og barns trygghet og helse.