Fredrikkes dag: kvinnehelse fra vugge til grav

Velkommen til en dagskonferanse om kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. På vår grunnleggers Fredrikke Marie Qvams fødselsdag, tar vi hennes arv videre og snakker om vår tids største helseutfordringer.

Pris ordinær: 500 kr

Pris under 30 år: 250 kr

Påmelding finner du her: https://www.anpdm.com/.../Registra.../4343594671454451437040

Program

09:30 Vi går samlet til Fredrikkes grav fra Grand hotell. Buss for de som har behov
10:00 Kløvertur fra Fredrikkes grav ned til Steinkjer sentrum
10:30 Avduking av Fredrikke Marie Qvams plass ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram og ordfører (i Steinkjer) Anne Berit Lein

Konferansen Fredrikkes dag åpner
11:00-11:30 Åpning ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram, introduksjon av ordfører Anne Berit Lein
11:30-11:40 Arven etter Fredrikke Marie Qvam ved organisasjonsleder Marit Bjørnstad
11:40-12:00 Et kvinnepolitisk kåsseri ved historiker Hilde Gunn Slottemo

12:00-12:45 Lunsj

Svangerskaps-, fødsel og barselomsorgens utfordringer og tiltak
12:45-12:50 Fødehistorie anno 1972 ved jordmor Åse Austli
12:50-13:15 Hva er likeverdig omsorg? ved jordmor Marit Stene Severinsen og flerkulturell doula Sadia Jama
13:15-13:40 Et psykologisk perspektiv på fødsel og barsel ved psykologspesialist Ingvill Øvsthus
13:40-13:45 Fødehistorie anno 2022 ved jordmor Åse Austli

13:45-14:00 Pause

Status på kvinnehelse: Fag og politikk på samme lag?
14:00-14:20 Kvinners helse og politisk status ved seniorrådgiver Elisabeth Swärd
14:20-14:40 Hva sier HUNT-undersøkelsen om kvinnehelse? ved forsker Kirsti Kvaløy
14:40-15:00 Kvinnehelsehus: En ny storsatsning ved leder i Bergen sanitetsforening Helén Botnevik og prosjektleder ved kvinnehelsehuset i Trondheim Signe Stafne
 
Kvinners helse senere i livet

15:00-15:20 Overgangsalder og eldre kvinners helse ved lege Pernille Næss
15:20-15:50 Egenomsorg - et inspirasjonsforedrag ved psykologspesialist Didrik Hægeland

15:50-16:00 Generalsekretær Grete Herlofson takkes av!