Berit Schei (f. 1950- ) innehar i dag det eneste professoratet i kvinnehelse i Norge. Hun er dr.med. og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Dr. Berit Schei

Berit Schei sier delv, «Allerede i turnustjenesten reagerte jeg på viktige forhold i medisinsk behandling av kvinner. Det var forferdelig å se at kvinner som kom til sykehus etter å ha blitt utsatt for vold og overgrep, ble mottatt og behandlet på en dårlig måte. Trangen til å endre på dette bidro til at jeg valgte å spesialisere meg innenfor gynekologi.»

Doktorgraden: Trapped in painful love. Physical and sexual abuse by spouse - a risk factor of gynaecological disorders and adverse perinatal outcomes, var Norges første medisinske doktorgrad om helsekonsekvenser av vold mot Kvinner, som er et av Sanitetskvinnenes store satsingsområder. Schei ble en drivkraft for å få opprettet voldtektsmottak ved St. Olavs Hospital, i København og Canada og hatt flere WHO oppdrag for bl.a. traumatiserte kvinner i krigssituasjoner.

Kvinnehelserelevans

Berit Schei er en stor kvinnehelseambassadør for Sanitetskvinnene, og stått på barrikadene for kvinnehelse. Kvinners helse, kjønn og helse, vold og traumatiske hendelser og helse, reproduktiv helse, svangerskapsforløp og fødselsutfall, osteoporose og benbrudd – årsaker og utbredelse og global helse er fortsatt hennes hovedinteresser, og pågående prosjekter har fortsatt stor kvinnehelserelevans

Hun sier, «Jeg opplevde at gynekologien ble for snever. Kvinnemedisin er et mye bredere felt som dekker kvinnehelse generelt, og der svært mye er ugjort. I uminnelige tider har kvinner blitt misforstått, feiltolket og feilbehandlet av leger. Dette skyldes både holdninger og mangel på kunnskap, og det faktum at mye medisinsk forskning har vært bedrevet av menn og på menn.

Til spørsmålet "Har du hatt forbilder å strekke deg etter i arbeidet ditt?" svarer Berit Schei følgende: «Jeg har i hvert fall ei stor kvinnegruppe som jeg beundrer voldsomt: sanitetskvinnene. Norske Kvinners Sanitetsforening gir mellom åtte og ti millioner kroner årlig til forskning og utvikling. Mesteparten går til prosjekter innenfor kvinnehelse. Beløpet overstiger bevilgningen til kvinnemedisin fra Forskningsrådet.»

Vitenskapelige produksjon

Berit Schei har en imponerende merittliste og omfattende forskning på flere viktige områder for kvinnehelse. Både nasjonalt og internasjonalt. Hun er også sentralt i forhold til global kvinnehelse. Viser til hennes forskningsinnsats som kan lastes ned via databasen CRIstin. Senest var Schei med i den faglige referansegruppen for rapporten og forprosjektet Hva vet vi om Kvinners helse i regi av Sanitetskvinnene og Kilden kjønnsforskning (2018) Hun sitter også i fagutvalget for forskning i ExtraStiftelsen, fremmet av N.K.S. Hun er medlem i rettsmedisinsk kommisjon, og i det kongelige norske videnskapers selskap.

Formidling, nybrottsarbeid og samfunnsdebatt

Berit Schei har i hele sitt medisinske liv argumentert for kvinners helse både muntlig og skriftlig. Hun sier; «Jeg mener kvinneperspektivet må inn i alt helsearbeid. Vi trenger både å heve statusen av og forståelsen for kvinners helse. Det er viktig for å få til en behandling som er bedre tilpasset kvinner. 

Schei er alltid positiv og deltar gjerne på arrangementer både nasjonalt og lokalt i Norske Kvinners Sanitetsforening og formidler fra sin kunnskap. Hun har fått mange priser, også fra Sanitetskvinnene. Senest mottok hun Sanitetskvinnenes æresmerke (2016).

Øvrige priser:

  • Norske Kvinners Sanitetsforening 100 - år Jubileumspris 1996
  • Kvinnerettspris 2004
  • Dixipris 2006
  • Norsk Gynekologisk Forenings pris 2008
  • Karl Evangs pris 2008