Image
kvinner

Norske Kvinners Sanitetsforening støtter forsknings- og helseprosjekter innenfor temaene kvinnehelse og barn og unge, og vår forskningsstrategi og strategiske plan er førende for prioriteringer og tildelinger.

Les om N.K.S. sin forskningsstrategi «Kvinnehelse – fra vugge til grav», 2018-2024.

Les om N.K.S. sin strategiske plan «Modig, nytenkende og likestilt», 2018-2024.

N.K.S. deler årlig ut Kvinnehelseforskningsprisen til en forsker, -miljø, eller –gruppe som har utmerket seg innen forskning på kvinnehelsefeltet. Les om Kvinnehelseforskningsprisen her.