Norske Kvinners Sanitetsforening støtter prosjekter innenfor temaene kvinnehelse og barn og unge. På disse sidene kan du lese mer om våre søknadsordninger og forskningsområder samt søke opp prosjekter i Prosjektbiblioteket.


Søknadsordningene

N.K.S. har egne forskningsfond innenfor kvinnehelse og barn og unge og gir hvert år mellom 7-11 millioner kroner til forskning innen disse områdene. N.K.S. er også godkjent søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam og kan søke om penger til prosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Her kan du lese om Stiftelsen Dam sine ordninger og muligheten for å søke om midler til prosjekter gjennom N.K.S.:


Forskningsområder

N.K.S. sin forskningsstrategi og strategiske plan er førende for våre prioriteringer og tildelinger innenfor kvinnehelse og barn og unge. I perioden 2018-2024 har vi forskningsstrategien «Kvinnehelse – fra vugge til grav» og den strategiske planen «Modig, nytenkende og likestilt». 

N.K.S.' forskningsstrategi 2018-24 kan du lese her.


Prosjektbibliotek

Vi har samlet alle våre forsknings-, utviklings- og helseprosjekter fra 2013 og fram til i dag i et søkbart Prosjektbibliotek.

 

Brosjyrer
Kortversjon (brosjyre) av forskningsstrategien.

 

Forskning på kvinners helse

Norske Kvinners Sanitetsforening har i over 100 år vært opptatt av forskning for å bedre kvinners og barns livsvilkår og helse. Vi har to finansieringskilder til vår forskning: egne fond og Stiftelsen Dam.

Helseprosjekter

Her kan du lese om helseordningen til Stiftelsen Dam og muligheten for å samarbeide om et helseprosjekt med Norske Kvinners Sanitetsforening.

Ekspressprosjekter

Ekspress er ordningen som gir lokalforeningene til Norske Kvinners Sanitetsforening muligheten til å søke Stiftelsen Dam om støtte til gjennomføring av små prosjekter.

kvinner

Norske Kvinners Sanitetsforening støtter forsknings- og helseprosjekter innenfor temaene kvinnehelse og barn og unge, og vår forskningsstrategi og strategiske plan er førende for prioriteringer og tildelinger.

Bok, bøker

I prosjektbiblioteket kan du søke opp helse- og forskningsprosjekter som Sanitetskvinnene har pågående. Prosjektbiblioteket er stadig under utvikling.