Image
Fasade Fontenehuset Gjøvik

Fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringstilbud bygger på helt grunnleggende menneskelige behov. Alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses. Fontenehusenes helsebringende arbeidsfellesskap er et kostnadseffektivt alternativ. Medlemmer får gjennom arbeidsdagen på fontenehuset støtte til også å mestre utfordringer på andre områder i livet.

Eier: N.K.S. Innladet Vest (tidligere N.K.S. Oppland Fylkesforening)

Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap

Daglig leder: Kirsti Østhagen

Telefon: (+47) 977 30 330

E-post: post@fontenehusetgjovik.no

Adresse: Fontenehuset Gjøvik, Austeensveg 5, 2819 Gjøvik

Nettside: https://www.fontenehusetgjovik.no/