ons 16/10/2019

Får voldsutsatte den støtten de trenger?

Tid: 16. oktober, kl 08.00-09.30
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. 4 etg, P1.

Etter brudd med overgriper opplever mange voldsutsatte kvinner å stå helt alene, uten nettverk. I 2016 startet hjelpetiltaket Ressursvenn, der voldsutsatte blir knyttet til en frivillig som støtter dem i den svært sårbare fasen etter bruddet.

Får de voldsutsatte den bistanden de trenger gjennom en ressursvenn – og virker hjelpetiltaket slik det skal? NOVA har på oppdrag fra N.K.S. evaluert «Ressursvenn». Dette er en av få evalueringer som er gjort av hjelpetiltak rettet mot voldsutsatte her til lands. Vi inviterer til frokost med lansering av den ferske evalueringen.

«Ressursvenn» er et samarbeid mellom Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), Oslo sanitetsforening og Oslo krisesenter.


Tentativt program
  • Servering av kaffe, te og blingser
  • Velkommen ved Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening
  • Eirin Mo Danielsen, forsker ved NOVA, presenterer funn i evalueringen
  • Samtale mellom Oslo sanitetsforening og Oslo Krisesenter

På grunn av frokostservering ber vi om at du melder deg på. 

Meld deg på her