Veiledningssenter for pårørende tilbyr hovedsakelig gruppesamtaler, individuelle samtaler og mestringskurs, men hver region kan tilby forskjellige kurs og ha andre tilbud. Hensikten med tilbudet er å hjelpe den pårørende til økt mestring og livskvalitet i en krevende livssituasjon.

Vi tilbyr god informasjon, undervisning og foredrag om det å være pårørende til noen som har problemer med rus eller psykisk sykdom, og hvordan du som pårørende best håndterer den situasjonen du og familien din står i. Det er påvist en sammenheng mellom det å være pårørende og ha nedsatt psykisk og somatisk helse. Det å få dele tanker og følelser og få tilbakemelding fra en veileder kan føre til endring i tankemønster og utprøving av egne, nye løsnings- og handlingsmønster.

Hvordan vi gjør det
  • Samtalerommet er skjermet for innsyn, det er lydisolert og vi skaper en hyggelig atmosfære.
  • Det serveres kaffe, te, kakao og vann.
  • Samtalene varer i utgangspunktet en time, og det er fokus på respekt og aksept.
  • Vi bygger relasjoner gjennom aktiv lytting og bekreftelse. 
  • Behov og forventninger fra den pårørende avklares, og vi kartlegger hva som til enhver tid opptar den pårørende, med et mål om at den pårørende skal føle seg sett og forstått og få innspill til å håndtere situasjonen.
  • Vi er behjelpelige med å ta telefoner og få i stand møter med andre instanser når det er nødvendig.
  • Sammen med pårørende vurderer vi når det er hensiktsmessig å avslutte veiledning hos oss.
  • Dersom vi vurderer at pårørende har behov for mer støtte enn det vi kan gi har vi ansvar for å bistå med å finne riktig helsehjelp.