Vi tilbyr gruppesamtaler, individuelle samtaler og mestringskurs, men hver region kan også ha andre tilbud. Målet er økt mestring og livskvalitet i en krevende livssituasjon.

Vi tilbyr informasjon, undervisning og foredrag om det å være pårørende til noen som har problemer med rus eller psykisk sykdom, og hvordan du som pårørende best håndterer den situasjonen du og familien din står i. Det er påvist en sammenheng mellom det å være pårørende og ha nedsatt psykisk og somatisk helse. Det å få dele tanker og følelser og få tilbakemelding fra en veileder kan føre til endring i tankemønster og utprøving av egne, nye løsnings- og handlingsmønster.

Hvordan vi gjør det
  • Samtalerommet er i trygge og rolige omgivelser.
  • Samtalene varer i utgangspunktet en time, og det er fokus på respekt og aksept.
  • Vi bygger relasjoner gjennom aktiv lytting og bekreftelse. 
  • Behov og forventninger fra den pårørende avklares, og vi kartlegger hva som til enhver tid opptar den pårørende, med et mål om at den pårørende skal føle seg sett og forstått og få innspill til å håndtere situasjonen.
  • Sammen med pårørende vurderer vi når det er hensiktsmessig å avslutte veiledning hos oss.
  • Dersom vi vurderer at pårørende har behov for mer støtte enn det vi kan gi, kan vi bistå med å finne hjelp.