Faddertur 2019

 Gjennom fadderskapene til norske lokal- og fylkesforeninger sikres sårbare etiopiske kvinner nødvendig helsehjelp.

Norske Kvinners Sanitetsforening har etablert en søsterorganisasjon i Etiopia som en selvstendig, uavhengig organisasjon. Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE) ble stiftet i 2011 og har sitt hovedkontor i Addis Abeba.

Siden oppstarten har norske lokal- og fylkesforeninger vært faddere for etiopiske lokalforeninger. Til sammen er det 17 faderavtaler mellom norske og etiopiske foreninger. De norske fadderne bidrar med mer enn 600.000 kr i året til fadderforeningene i Etiopia.

Gis nødvendig helsehjelp

Kvinnene som er medlem i WHAE, er fattige og sårbare. En svært viktig del av fadderpengene går til helseforsikring til disse kvinnene. Det innebærer at WHAE-kvinnene får nødvendig helsehjelp hvis de blir syke. Medlemmer som har alvorlige sykdommer får dekket utgifter ved sykehusopphold i prioritert rekkefølge etter alvorlighetsgrad.

Videre går fadderpengene til å lønne en sykepleier, som på de månedlige medlemsmøtene gir WHAE-kvinnene opplæring i utbredte sykdommer, personlig hygiene, ernæring, prevensjon, kjønnslemlestelse og kjønnsbasert vold. I tillegg brukes fadderpengene på innkjøp av forfriskninger når WHAE-kvinnene driver helseopplæring ute i lokalsamfunnet.

Hva innebærer et fadderskap?

  • 3-årig partnerskap med en lokalforening i Etiopia
  • Utveksling av kompetanse, erfaring og økonomi
  • Finansierer helsearbeidet både på medlemsmøter og i lokalsamfunnet

Det inngås en treårig partnerskapsavtale hvor det innbetales minimum 40.000 kr i året. De foreningene som ikke klarer å samle inn så mye som 40.000 kr i året har mulighet til å gå sammen med andre foreninger. Flere foreninger har valgt å gjøre dette.

 

Utkast til partnerskapsavtale

 

 

 

 

 

Annethvert år reiser norske faddere til Etiopia for å besøke sine fadderforeninger og lære mer om landet på Afrikas Horn. Gjennom fadderskapet inviteres de norske fadderne i tillegg til årlige faddermøter i Oslo.

 

Jenteprosjektet

Barneekteskap, tenåringsgraviditet, seksuell vold og kjønnslemlestelse rammer mange unge jenter i Etiopia. Mange går også glipp av viktig skolegang når de får menstruasjon, fordi de ikke har tilgang på sanitetsbind. I 2019 tok norske faddere initiativ til å finansiere egne jenteprosjekter i Etiopia. Jenter mellom 12 og 18 år får gjennom Jenteprosjektet undervisning i livsmestring, kjønnsbasert vold og hva som skjer i kroppene deres under puberteten. De får også tilgang til sanitærbind og andre hygieneprodukter som gjør at de kan delta på skolen og ellers i samfunnet også under menstruasjonen.
 

 
Kontakt oss: 

Kristine Flatnes
Programrådgiver for WHAE

kristine.flatnes@sanitetskvinnene.no
Telefon: 976 94 353

 

Videoer fra W.H.A.E:

Lenke til YouTube 

Lenke til YouTube 

Lenke til YouTube

Lenke til YouTube

Lenke til YouTube

Lenke til YouTube

 

FOKUS logo
Partner