Image
ExtraStiftelsen logo

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse, og bidrar til å realisere små lokale prosjekter, større helseprosjekter samt 3-årige forskningsforløp.

 

ExtraStiftelsen bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. 

For å søke om støtte til helse- eller forskningsprosjekter må søker søke gjennom en av de 36 godkjente søkerorganisasjoner. Sanitetskvinnene er en av disse, les mer om hva vi står for her. 

Søknader til ExtraStiftelsen:
  • 15. februar intern søknadsfrist ExtraStiftelsens helseprosjekter vår.

  • 15. mars søknadsfrist ExtraExpress vår.

  • 1. mai intern søknadsfrist for ExtraStiftelsens forskningssøknader.

  • 15.august intern søknadsfrist ExtraStiftelsens helseprosjekter høst.

  • 15. september søknadsfrist ExtraExpress høst.

Se også: www.extrastiftelsen.no

 

Mer informasjon om ExtraStiftelsen finner du her.