Image
To eldre som går på tur

Norske Kvinners Sanitetsforening står sammen for å skape et varmt og inkluderende samfunn, og eldre er et prioritert område i vår strategi. Vi mener at alle mennesker bør bli verdsatt, sett og inkludert i felleskapet, uansett alder.  

I kvalitetsreformen «Leve hele livet» kan vi lese at de fleste eldre i Norge lever gode liv, de former sin egen hverdag, de er aktive og deltar i sosiale fellesskap. Eldre bidrar med sin kapasitet for både familien, i jobb, blant venner og i nærmiljøet. Et mål er at slike gode levevaner også skal opprettholdes når helsa svikter og det offentlige må trå til med omsorgstilbud. Dessverre viser det seg at tilbudet og kvaliteten på tjenester til eldre varierer mye ute i kommunene (Reformen Leve hele livet)
Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom ensomhet og dårligere helse. Sosiale relasjoner påvirker helsa. I følge tall fra Helsenorge.no så kjenner mer enn hver femte person i Norge seg ensom, og 70.000 nordmenn mangler en fortrolig venn.
Stadig flere eldre ønsker og har mulighet til å bo hjemme. Dessverre viser det seg at flere eldre føler seg ensomme. Særlig gjelder dette eldre kvinner som har blitt alene. Norske Kvinners Sanitetsforening ønsker å redusere ensomhet blant eldre hjemmeboende.
Sanitetskvinnene ønsker å legge til rette for at eldre hjemmeboende skal ha en sosial møteplass og et lokalt måltidstilbud i sitt lokalmiljø.
Flere eldre vil like å kombinere måltider og sosiale aktiviteter også på tvers av generasjoner.  God stemning, delikat, fargerik og smakfull mat kan være av stor betydning for trivsel, ernæringsstatus og helse, spesielt for eldre og syke mennesker.