Hvert år deler Sanitetskvinnene ut millionbeløp i samarbeid med Egmont Fonden som en håndsrekning til barn og unge som på grunn av sin økonomiske situasjon sliter sosialt, helsemessig eller med skolearbeidet. 

Siden 1920 har Egmont Fonden gitt en håndsrekning til noen av de som har det vanskeligst i samfunnet. Egmont Fonden er en organisasjon som jobber for et godt liv for barn og unge. Egmont Fonden støtter nytenkning og metodeutvikling og legger særlig vekt på forbedring av prosjekter med dokumentert effekt.

Sanitetskvinnene har samarbeidet med Egmont Fonden siden 2014. «En håndsrekning» fokuserer på læring og livsmestring i et langsiktig perspektiv. Derfor har Egmont Fonden inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Sanitetskvinnene for perioden 2017-2021. 

Over ti prosent av alle barn mellom 0 og 18 år bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det tilsvarer over 100 000 barn i Norge (Bufdir 2017). Regjeringens strategi mot barnefattigdom sier at det er viktig at barn og unge ikke stenges ute fra jevnalderfellesskap på grunn av økonomi. Et eksempel er organiserte fritidsaktiviteter. Barn i familier med lav inntekt deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter enn andre barn. Dermed går de glipp av en viktig arena for barn og unge hvor de kan treffe andre og få mulighet til å utvikle ferdigheter. Ofte er det voksne til stede som setter rammene for aktivitetene og bidrar med hjelp og støtte. Deltakelse i organisasjoner kan også fungere som en læringsarena for ungdoms identitetsutvikling og demokratiforståelse. Barn og unge som ikke har mulighet til å delta i slike arenaer har mindre tilgang til denne typen lærings- og samværsaktiviteter.

Per 2018 har over 2000 barn fått støtte gjennom ordningen «En håndsrekning». Støtten er gitt via Sanitetsforeningens veiledningssentre for pårørende til rusavhengige, våre egne institusjoner som arbeider med barn og unge, og andre kontaktpersoner som arbeider med barn og unge. Pengene tildeles alt som har å gjøre med fritidsaktiviteter, utstyr og skole/læring.

Eksempler på en håndsrekning:

  • Syv jenter fra et belastet miljø ville vise at det ikke bare er gutter som kan. Drømmen var å nå Besseggen. Takket være penger fra til å finansiere nådde de syv toppen med glans.
  • En jente på asylmottak som ikke hadde rett til skole/norskundervisning fikk PC, program og norskkurs.
  • Tre barn fikk skøyter og iPad til jul.
  • En gutt fikk utstyr, kontingent, treningsleir og cup-tur med fotballklubben sin.

Hvem kan søke?

Norske Kvinners Sanitetsforening er garantist for at «En håndsrekning» ikke blir en enkeltstående gave til et barn, men at barnet også får mer langsiktig hjelp for å bedre sin sårbare situasjon. Det er derfor ikke mulig for privatpersoner å søke om en håndsrekning direkte fra Sanitetskvinnene.

Spørsmål om en håndsrekning?
Kontakt Cecilia Skavlan, fagkonsulent barn og unge på e-post: cecilia.skavlan@sanitetskvinnene.no, eller telefon. 928 20 108