N.K.S. familien eier en betydelig eiendomsmasse og det er stor bredde i type eiendom som eies av foreningene, fra foreningshus til sykehus.

Forvaltning av eiendom avhenger av hva slags type eiendom det er og hva eiendommen brukes til. Dette innebærer at det er stor ulikhet både med tanke på det faktiske vedlikeholdsansvaret og den økonomiske risikoen forvaltningen av eiendommen innebærer. Det er spesielt store og komplekse eiendomsmasser og eiendommer med utleie av en viss økonomisk størrelse som krever særskilt kompetanse. I vår anbefaling har vi råd om hvordan foreningene kan organisere forvaltning av sin eiendom.