Her finner dere informasjon og råd om drift av virksomhet, offentlige anskaffelser og forvaltning og salg av fast eiendom.

Samfunnsutviklingen stiller stadig strengere krav til eiere og drivere av institusjoner innen helse-, omsorg- og sosialområdet. Dette skyldes økende grad av detaljkrav i lov, profesjonalisering av offentlig sektor som tilbydere og innkjøpere og regelverket om offentlige anbud. Virksomhetene våre opplever også økende konkurranse fra både offentlige og kommersielle aktører. 

Det er viktig at foreningene som eiere av ideelle virksomheter er profesjonelle overfor offentlige myndigheter, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Sanitetsforeningene har også en stor og verdifull eiendomsportefølje og er en stor utleieaktør. Forvaltning av disse verdiene er krevende på både kort og lang sikt. Vi har regulert salg og annen omdisponering av eiendom i Sanitetskvinnenes vedtekter, for å sikre at verdiene blir utnyttet til beste for våre ideelle formål.