fre 08/03/2019

Den internasjonale kvinnedagen

8. mars arrangerer vi årets kanskje mest spennende frokostdebatt om kvinners sykefravær i arbeidslivet. 

Kvinner har nærmere 60% høyere sykefravær enn menn, og forskjellene bare øker. Samtidig er kvinners helse generelt bedre og de lever lengre. Etter en gjennomgang av en rekke mulige forklaring har forskerne enda ikke funnet årsaken bak forskjellene. Er kvinner rett og slett "svakere" enn menn og har lavere arbeidsmoral? Eller er det andre dyptliggende, strukturelle årsaker som ligger bak?

Regjeringspartiene Høyre, FrP, Venstre og KrF i Oslo arbeider for viktige samfunnspolitiske spørsmål ut ifra et kvinneperspektiv. Ambassadører fra disse partiene vil servere gratis kaffe og frokost til publikum fra klokken 08:00. Debatten starter 08:15.

Se arrangementet på Facebook for mer informasjon.

https://www.facebook.com/events/143183616628551/

Og husk - lik, del og trykk "skal"!