Ressursvenn

Ressursvenn – Frivillig innsats overfor voldsutsatte kvinner. 

En Ressursvenn er en frivillig som kobles sammen med en kvinne som har levd med en voldelig partner. Koblingen skjer etter at den akutte fasen for strakstiltak på krisesentrene er over. Hovedmålet med Ressursvenner er at de frivillige skal være en støttespiller og et medmenneske for de voldsutsatte.

Faktaark og info om oppstart av Ressursvenn:

 

 
Markedsføring og rekruttering

 

 

 

Frivillig.no til rekruttering av frivillige - Ta kontakt med prosjektansvarlig for bistand ved behov.

 
Til gjennomføring av aktiviteten:
Gå gjennom med frivillige.

Etikk- og taushetserklæring (mellom den frivillige og Sanitetskvinnene må fylles ut av alle) 

 (mellom den frivillige og krisesenteret. må fylles ut av alle)

Ferdig utfylt bekreftelse for innhenting (må fylles ut av alle)

Skjemaet må endres og tilpasses hver enkelt lokalforening og frivillig.

 

Skjemaet må endres og tilpasses hver enkelt lokalforening og frivillig.

 

Forsikring for frivillige på oppdrag

 
Opplæring av ny ressursvenn

 

Søke om økonomisk støtte:
Midler kan søkes både lokalt og gjennom sekretariatet. Mange kommuner har stipender, legater eller deler ut priser til frivillige organisasjoner. Les også her:
 
Kontaktperson:

Eli Beenfeldt; eli.beenfeldt@sanitetskvinnene.no, telefon 938 80 065

Stine Torgersen; stine.torgersen@sanitetskvinnene.no, telefon 452 99 953