Barn har behov for å bli sett av trygge voksne og mange trenger ekstra språktrening. Gjennom høytlesning kan du som frivillig bidra til at barn får nettopp dette, og samtidig bidra til livslang leselyst

Lesevenn utføres av frivillige i samarbeid med skolefritidsordningen, barnehagen, flyktningmottak eller det lokale biblioteket. Barn med ulik bakgrunn, leseerfaring og språkmestring får felles leseopplevelser og kulturforståelse. Høytlesning styrker utviklingen av talespråk og gir bedre lese- og skriveferdigheter. En lesestund kan gi ro i en kaotisk og travel hverdag. Det gir også en fin mulighet for språktrening og forståelse av norsk kultur for barn med minoritetsbakgrunn. Og ikke minst skapes det gode og trygge møter mellom barn og voksne.

Hvem kan bli Lesevenn?

For å bli Lesevenn må du være over 18 år gammel og vise frem begrenset politiattest for aktiviteter som involverer barn. Lesevenn er en fast aktivitet, og det varierer hvor ofte det arrangeres lokalt. Du bør kunne sette av to til tre timer annenhver uke. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt på e-post: Stine.Nordhagen@sanitetskvinnene.no 

Image
Sanitetskvinnene lesevenn i teltet