Image
Sykkelkurs i regi av Larvik sanitetsforening

Mestring og tilhørighet skaper god helse. Å bo på asylmottak kan være krevende og vanskelig. Lang ventetid og mye usikkerhet kan være utfordrende for både barn og voksne. Vi arrangerer aktiviteter for kvinner og barn på asylmottak over hele landet. 

Aktivitetene blir planlagt basert på familienes egne ønsker og behov og i samarbeid med mottaksansatte. Sykkelkurs, sykurs, førstehjelpsopplæring, kinobesøk eller pepperkakebaking er eksempler på aktiviteter som bidrar til mestring, lek og glede i nærmiljøet. Aktivitetene bidrar til å normalisere hverdagen. Positive opplevelser med både språktrening og relasjonsbygging skaper et trygt forhold mellom lokalbefolkningen og familiene på mottaket. Slik kan vi bidra til å styrke psykisk og fysisk helse for beboerne på asylmottak.

Hvem kan være frivillig?

For å være frivillig må du være over 18 år, samt fremvise politiattest.

Ønsker du å starte opp aktiviteter, ta kontakt med seniorrådgiver migrasjon og oppvekst: cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no

Samarbeidspartner

Utlendingsdirektoratet (UDI): UDI og Sanitetskvinnene har en felles intensjon om å aktivisere beboere på asylmottak, kanalisere frivillig engasjement og drive med gjensidig kompetanseheving.