Image
Oslo omsorgsberedskapsgruppe står oppstilt til bilde

Frivillige i beredskap – en viktig ressurs når krisen rammer. Omsorgsberedskap trinn 1 viste at det tar tid å implementere en slik ressurs hvor frivillige engasjerer seg, og bryr seg om sitt lokalmiljø. Vi har fått støtte til å videreføre omsorgsberedskap, og håper at dette vil bidra til å utvikle denne ressursen enda mer. 

Omsorgsberedskap trinn 1

Norske Kvinners Sanitetsforening har de to siste årene utviklet en modell for Omsorgsberedskap (trinn 1). 125 grupper med over 3000 frivillige sanitetskvinner samarbeider med sin kommune og nødetater ved kriser, katastrofer og uønskede hendelser, med den hensikt å skape trygge lokalsamfunn. I trinn 1 ble det utviklet Omsorgsberedskapsmateriell, en veileder og verktøy for Omsorgsberedskap.

Stor aktivitet og lokalt engasjement i omsorgsberedskapsgruppene

Omsorgsberedskapsgruppene har de siste årene hjulpet til ved leteaksjoner, brann, evakuering av sykehjem, pårørendesenter og befolkningsvarsling. Omsorgsberedskapsgruppene bidra også i stor grad med hus, mat og omsorg til evakuerte, pårørende eller hjelpemannskap ved behov. Høsten 2018 deltok noen av gruppene på helsedelenden av den store NATO-øvelsen, Trident Juncture.

– Omsorgsberedskapsgruppene er et viktig supplement til det ordinære beredskapsarbeidet, sier seniorrådgiver og prosjektleder omsorgsberedskap May Britt Buhaug.

Mange kommuner erkjenner at de trenger de ekstra hendene når uhellet rammer. Det å få hjelp av trygge voksne sanitetskvinner med lokalkunnskap og omsorgserfaring er en veldig stor trygghet. Det har vært en veldig positiv utvikling i sanitetskvinnenes beredskapsinnsats med flere frivillige og flere samarbeidsavtaler med kommuner de siste årene.

Omsorgsberedskap trinn 2

15. desember 2018 fikk Sanitetskvinnene tildelt midler fra ExtraStiftelsen til videreføring og videreutvikling av prosjektet. I løpet av prosjektperioden med trinn 1 var det tydelig at implementering i frivillig sektor tar tid. I tillegg dukket det opp utfordringer med mange kommunesammenslåinger og regionalisering som det er et behov for å lage systemer og rutiner for å implementere. Prosjektet vil gå over to år, i 2019 og 2020 og tar sikte på å:

  • Få enda flere frivillige til å engasjere seg i lokalt beredskapsarbeid
  • Gi fylkesberedskapskontaktene enda bedre mulighet til å følge opp frivillige i eget fylke
  • Spre ferdigutviklet materiell, veiledere og verktøy videre nasjonalt og lokalt
  • Finne gode løsninger på hvordan omsorgsberedskapsgruppene best mulig kan håndtere kommune- og fylkessammenslåinger
  • Synliggjøre frivilliges rolle innenfor beredskap

Sanitetskvinnene samarbeider blant annet med Helsedirektoratet, Direktorat for Beredskapssikkerhet Politidirektoratet, fylkesberedskapssjefer og beredskapsansvarlige i kommunene.

Prosjektperiode: 01.01.2019-31.12.2020