Vi ønsker bedrifter velkommen til samarbeid  for bedre kvinnehelse, gode oppvekstvikår for barn og trygge lokalsamfunn i hele Norge.

Som bedrift er det flere måter å støtte Sanitetskvinnenes arbeid på:
Annonsør i medlemsbladet Fredrikke

Som annonsør når du alle Sanitetskvinnens 40 000 medlemmer samt biblioteker, legekontorer mm. Opplag: 50 000. Fire utgivelser per år i mars, juni, september og desember med materiellfrist 1.2, 6.5, 20.8 og 4.11. Pris etter avtale.

Støttespiller - donasjon

Du kan støtte organisasjonens arbeid ved å gi en pengegave til vår konto 1506.13.49267.  Ønsker dere å motta en faktura, sender vi dette på beløp over kr. 1000,-. Større beløp vil bli synliggjort i vårt medlemsblad.

Prosjektpartner – støtte et konkret prosjekt

Som prosjektpartner støtter du et av Sanitetskvinnenes prosjekter innen våre prioriterte områder som kvinnehelse inkl. forskning på kvinners helse og livsvilkår, aktiviteter for barn og unge som støtte til barn i lavinntektsfamilier og trygge lokalsamfunn som beredskapsarbeid i kriser i nærmiljøet. I samarbeidet inngår synliggjøring i sosiale medier og medlemsblad og relevante foredrag til ansatte og kunder. Bedriften mottar jevnlige rapporter fra utviklingen. 

Strategisk partner – Utvikling og nysatsing

Som strategisk partner er bedriften en overordnet partner for både økonomiske støtte av arbeidet, innen felles merkevarebygging og som en aktiv part i utviklingen av organisasjonens aktiviteter.

For mer informasjon, ta kontakt med Liv Hukset Wang på tlf. 91 32 77 87 eller liv.wang@sanitetskvinnene.no

 

Sanitetskvinnene og Orkla inngår samarbeid

Orkla og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) skal samarbeide om å hjelpe dem som er særlig berørt av koronapandemien.

Image
Orkla

– Sanitetskvinner over hele landet gjør en fantastisk innsats og er tilstede der folk bor og lever livene sine. I fellesskap kan vi bidra til en bedre hverdag for de mange som nå opplever utrygghet og ekstra krevende dager, sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla.

Samarbeidet gjør Sanitetskvinnene i stand til å nå ut til enda flere som sitter isolerte eller er sårbare med sosial kontakt, produkter og opplevelser i en vanskelig situasjon. 

Orkla ASA er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. De vil engasjere seg i koronakrisen ved å støtte vårt arbeid for å hjelpe de som er særlig berørt av koronaepidemien.

Samarbeidet består av et økonomisk bidrag fra Orkla ASA på 3 millioner kroner og et varefond med Orklavarer tilsvarende 2 millioner kroner.