«Trygg sammen» er en opplæringspakke som skal bidra til at flere gjør trygge valg. Opplæringspakken tar for seg områder der det er stor skade- og ulykkesrisiko, som brann, trafikk og alvorlig og akutt sykdom, i tillegg til en egen modul om hygiene og smittevern. Sanitetskvinnene er opptatt av beredskap og trygge lokalsamfunn.

Mange har utfordringer med å tilegne seg informasjon på norsk. Derfor er «Trygg sammen» tilpasset de som har begrensede norskkunnskaper. «Trygg sammen» er et samtalebasert verktøy som er fleksibelt og kan deles opp etter ønske og behov. Prosjektet er støttet av Stiftelsen DAM.

Sanitetskvinnene tok initiativ til «Trygg sammen» som ble lansert i 2020. En del materiell er tilgjengelig og kan lastes ned fritt, og noe av materiellet må bestilles i nettbutikken.
 

Bilde av innholdet i en startpakke for Trygg sammen
Startpakke for Trygg sammen.

Startpakke for Trygg sammen

Opplæringspakken består av:
•    PowerPoint-presentasjoner:  brann, førstehjelp, trafikk 
•    Veiledningshefte A5-format 
•    Bordflippover i A4-format: brann, førstehjelp, trafikk 
•    Faktakort A6-format 
•    Spillkort – A6-format 
•    Nødvisittkort – visittkortformat
•    Handlenett
•    Startpakke – et utvalg av materiellet som er nevnt


Koronapandemien har vist at innbyggere med begrenset norskkunnskap er overrepresentert blant smittede. Modulen om hygiene og smittevern kan lastes ned her. Om du vil bestille annet materiell fra denne modulen, ta kontakt med: Anniken Schwamborn, anniken.schwamborn@sanitetskvinnene.no, telefon: 984 55 628.

«Trygg sammen» er en opplæringspakke som kan tas i bruk av alle. Materiellet kan også vises fram til samarbeidspartnere, som kommunen, asylmottak, krisesenter eller andre som kan være interesserte, er det fint å spre «Trygg sammen».

Noe av materiellet kan passe godt å bruke om dere har stand eller arrangement, som for eksempel nødvisittkort eller faktakort.

Om vi alle vet og kan litt mer om brannsikkerhet, trafikksikkerhet, førstehjelp eller hygiene – er vi tryggere sammen.

Har du spørsmål, ta kontakt med prosjektleder May Britt Buhaug, maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no, telefon: 97 54 87 51.