Sisterhood på bryggekant

Sisterhood er jentegrupper som møtes en gang i uka gjennom ett skoleår.

Gruppen består av 10-12 jenter i aldersgruppen 12-20 år. Målet er at jentene skal utvikle gode venninnerelasjoner, styrke deres psykiske helse og utfolde seg positivt. Sisterhood ledes av kvalifiserte gruppeledere. Annenhver gang er det temakveld og aktivitetskveld. Bestemte Sisterhood-øvelser åpner for kommunikasjon, bevisstgjøring og relasjonsbygging. Det som snakkes om i gruppa blir blant deltakerne og kommer ikke ut til omverden.

 

E-læringskurs

Vi har utviklet flere e-læringskurs som vi anbefaler at du som frivillig bør ta. Det vil fortløpende legges ut ny kurs her. Klikk deg inn på lenkene under:

E-læringskurs

Etikk og taushetserklæring og politiattest

Presentasjon som foreninger kan bruke for å rekruttere frivillige gruppeledere:

For frivillige gruppeledere

Tips og inspirasjon til rekruttering av deltagere:

Rekruttere deltakere til Sisterhood

En kort presentasjon som gruppeledere kan bruke for å rekruttere deltagere. Denne presentasjonen har en QR-kode som dere kan laste ned og inkludere i plakater og flyere. Jenter kan skanne QR-kode med mobil og lese kort informasjon om Sisterhood på nett. 

Bli med i Sisterhood

 

Faktaark og veileder for Sisterhood:

 

Viktig for deg som jobber som frivillig med barn og unge:

Trykk her for å få vite mer.

 

Gruppelederhåndbok
 
Kurs og metodebok:

Alle foreninger som skal starte med Sisterhood skal delta på kurs, minst to fra hver forening. Det kan organiseres kurs lokalt. Kursene er på 12 timer (kan også holdes over 6 timer). Der lærer man om bl.a. metode, rollen som gruppeleder og hvordan mestre praktiske øvelser.

Det er også mulig at flere lokalforeninger går sammen og arrangerer gruppelederkurs lokalt.

Til kurset får alle en metodebok som bl.a. inneholder maler for temakvelder, innsikt i ulike oppgaver og praktiske oppgaver.

Se film fra første kursrekke:

 

 
 
Til gjennomføring av aktiviteten:

Forsikring for frivillige på oppdrag

Etikk-/taushetserklæring og politiattest
Etikk og taushetserklæring fylles ut av alle frivillige, samt begrenset politiattest hvis barn er med på aktivitetene 
 

Markedsføring og rekruttering:

Samarbeidspartnere: 

Sisterhood

Sanitetskvinnene har fått oppstarts midler fra Extrastiftelsen i to år til aktiviteten Sisterhood, samt midler fra Sparebankstiftelsen og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Midlene skal gå til oppstart av Sisterhood i regi av lokalforeninger, nasjonale samlinger for opplæring og erfaringsutveksling, bistand og koordinering fra sekretariatet, markedsføring og evaluering. Lokalforeninger kan bruke midler til leie av lokaler, innkjøp av mat og materiell til Sisterhood-grupper etc. For å kunne søke om midler må en eller flere i lokalforeningen ha deltatt på gruppelederkurs. Kontakt prosjektleder for mer informasjon om å søke midler.


Søke om økonomisk støtte:

 

Kontaktperson Cathrine Holst Salvesen, e-post: cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no

 
Evaluering av Sisterhood

Forskningsstiftelsen Fafo har evaluert hvordan Sisterhood har fungert som en basisaktivitet for N.K.S. Rapporten er finansiert med midler fra Stiftelsen Dam.

Rapporten kan lastes ned her: https://www.fafo.no/images/pub/2021/10343.pdf


Mer om Sisterhood: 

Sisterhood - lansering av den nye metodeboken (YouTube-klipp)

Dokumentar på NRK Super: Her har ikke gutter adgang