Hoppe - Drammen

Språkvenn er et tilbud til minoritetskvinner i alle aldre bosatt i Norge.

Dette kan være flyktninger, arbeidsinnvandrere eller andre med minoritetsbakgrunn. Hovedmålet med Språkvenn er å bedre integreringen av minoritetskvinner og å gjøre sanitetskvinnene og lokalmiljøene våre mer inkluderende. 

 

Se film om Språkvenn og våre integreringsaktiviteter:
 
Integrering i en kvinnehelseorganisasjon - håndbok:
 
 
 
E-læringskurs
E-læringskurs om temaer som er relevant for N.K.S. og vårt integreringsarbeid: Introduksjon til Språkvenn
 

Ønsker du håndboken tilsendt i fysisk format? 

Kontakt afs@sanitetskvinnene.no

Håndbok - relevante lenker

Generelt om praktisk gjennomføring:

Veilederne til de enkelte aktivitetene beskrevet i denne håndboka:

 
Søk om midler 

Andre tilskudd

Søk Ekspress-midler fra Stiftelsen Dam (5000-30 000 kroner til prosjekt i lokalforening)

Eksempel på Ekspress-søknader: 

 

 

Kontaktperson:

integrering@sanitetskvinnene.no