Tre sanitetskvinner som er med i pilotprosjektet for Motherhood

Motherhood - mor i nytt land er vårt lavterskel veilednings- og re­fleksjonsprogram for innvandrerkvinner som skal oppdra barn i Norge. 

(Film: Kristoffer Nyborg)

Vi møter foreldre med innvandrerbakgrunn som gir uttrykk for at de savner et større fellesskap å støtte seg på i barneoppdragelsen, og at de ofte føler seg alene og usikre i møte med en ukjent kultur og et fremmed samfunn.

N.K.S. driver Motherhood – mor i nytt land; et lavterskel veilednings- og re­fleksjonsprogram for innvandrerkvinner som oppdrar barn i Norge. N.K.S. kurser frivillige gruppeledere som tilrettelegger for at kvinner kan dele erfaringer og utfordringer i grupper, og reflektere rundt det å være mor i Norge.

I løpet av åtte samlinger snakker mødrene blant annet om foreldrerollen i nytt land, grensesetting og samarbeid med ulike instanser rundt barnet. Målet er at kvinnene blir tryggere i sin rolle som mor i Norge, våger å være aktive i samfunnet og håndterer utfordringer rundt det å oppdra barn i et fremmed land så tidlig som mulig.

 

Vil du bli frivillig gruppeleder og starte en Motherhood-gruppe der du bor?

Ta kontakt med Linn på linn.markussen@sanitetskvinnene.no

 

Ressurser:

 

Søk oppstartsmidler her: Søknad om midler til integreringsaktiviteter (office.com)
 
Relevante dokumenter: 
 

 

Presentasjoner til hver temasamling:
 
Hjelpetilbud og nyttige nettsider + kilder
 
Filmer og illustrasjoner

Her finner du alle filmene som er produsert av N.K.S. om Motherhood - mor i nytt land.

 
Nyttige e-læringskurs
Kilder til fordypning
 
Takk til...

 

Les relevante saker:

Vellykket Motherhood-pilot

 

Motherhood – mor i nytt land støttes av Stiftelsen Dam.