helsemøter

"Helsemøter" er utviklet for å øke helsekompetanse, samt å øve på enkel hverdagsnorsk om helse. Materiellet består av korte filmsnutter med helseinformasjon, som danner grunnlaget for samtaler. Fokus er på å samles og ha det hyggelig. 

 
 
Helsemøter filmene:  

Det norske helsesystemet

Kropp og helse

Kvinnehelse

Mental helse

Tolk

Andre relevante ressurser nevnt i denne håndboka:

Det norske helsesystemet

Kropp og helse

Mental helse

Mental helse og økonomi

Ordninger med gratis utlån av utstyr til fritidsaktiviteter for barn gjennom BUA

Fritidskort for å være med i faste, organiserte fritidsaktiviteter

 

 Se hele "Håndbok for integrering i en kvinnehelseorganisasjon" her.

Har du spørsmål om Helsemøter? Ta kontakt: Anniken.Schwamborn@sanitetskvinnene.no