helsedager

Målet med Helsedager er å nå ut med informasjon om kvinnehelse til alle kvinner, med spesielt fokus på innvandrerkvinner, og informere om og tilby mulighet til å sjekke seg gratis. 

 

 
Se filmklipp om Helsedager
 
Se filmklipp om helsekompetanse og Helsedager

 

I forbindelse med #sjekkdeg-kampanjen som starter i september, har vi laget en kortfilm om livmorhalskreft og forebygging av denne type kreft. Statistikken viser at færre innvandrerjenter tar HPV-vaksinen og færre innvandrerkvinner møter til screening for livmorhals- og brystkreft. Denne filmen forklarer viktigheten av prøven og svarer på de vanligste spørsmålene hos denne gruppen. 

Filmen kan brukes under Helsedager og som en del av Helsemøter i felleskap. Nede finner du en full versjon og i vår Youtube-kanal kan du finne filmen fordelt på fire korte snutter.

Vi har oversatt filmen til urdu, somali, arabisk og tigrinja. Disse finner du også i vår Youtube-kanal.

 

 

 

 
 
 

 

 Se hele "Håndbok for integrering i en kvinnehelseorganisasjon" her.

Vil du organisere Helsedag i din forening? Ta kontakt: habon.beegsi@sanitetskvinnene.no