En god oppvekst varer hele livet. Sanitetskvinnene har et bankende hjerte for barn og unge og symbiosen mor–barn. Derfor har vi i samarbeid med RBUP og Changetech AS utviklet e-helseprogrammet «Mamma Mia» som er et lavterskeltilbud til alle fødende. Det virker forbyggende for utvikling av fødselsdepresjon og styrker forholdet mor-barn og foreldrerollen. Programmet tilbys gratis via vår nettside. Barnehelse har kommet langt i Norge, men et særskilt fokus på barn og unge helse er fortsatt aktuelt, særlig med tanke på forebygging av sykdom.

Eksempelvis kan god ernæring og et variert kosthold i tidlig alder forebygge fedme og overvekt senere i livet. Sanitetskvinnene støtter flere forskningsløp ved Universitetet i Agder som ser på spedbarnsernæring for å forebygge spisevansker og overvektsproblematikk i voksen alder. Vi støtter også flere forskningsløp ved Norges Idrettshøyskole som fokuserer på opplevelsen av selvbilde blant ungdom for å medvirke til at ungdom får en bedre hverdag. Sanitetskvinnene har i over hundre år gått i bresjen for bedret folkehelse. Ved å støtte forskning til beste for barn og unge, bidrar du til kunnskap som sikrer både en god barndom og et godt voksenliv.