Selv om barn generelt sett har gode levekår i Norge, er det også mange som av ulike grunner har det vanskelig. Norske Kvinners Sanitetsforening har lang tradisjon for å jobbe med barn og unge som har det vanskelig.

>> Se også basisaktivitet: Lesevenn

>> Se også basisaktivitet: Dig In

Sanitetskvinnene har «alltid» bidratt med blant annet ferietilbud, skolefrokoster og støtte til arrangement og tilbud rettet mot barn og unge. Lokalforeninger kan sette i gang tiltak og aktiviteter for barn og unge. Dere kan jobbe med tilbud for barn og unge på flere måter.

 • Arrangere lokale drømmedager
  Hjelp til å ta kontakt med de som arbeider profesjonelt med barn i deres lokalmiljø og til å finne frem til sanitetskvinner som kan tenke seg å jobbe med dette lokalt – både gjennom å arrangere egne dager og ved å opparbeide et nettverk av kontaktpersoner lokalt. Antall drømmedager som arrangeres på hvert sted, trenger ikke være stort.

 • Bidra økonomisk til fond
  Finansieringen av drømmedagene skjer via vårt fond for Min dag i dag. Der kan alle sanitetsforeninger bidra med penger som man også kan ha glede av når man skal arrangere drømmedager lokalt.

 • Arrangere drømmedager for grupper
  Min dag i dag skal også arbeide med grupper av barn i en sårbar situasjon. Tanken er at man kan lage drømmedager for grupper av barn som kan ha glede av det samme. Det kan for eksempel være å besøke en fornøyelsespark, aktivitetspark, kino, badeland med mer – tilbud som ikke alle barn har mulighet til å oppleve.

 • Utvikle aktivitetstilbud i lokalmiljøet for grupper av barn  
  Både aktivitetstilbud for grupper og drømmedager for grupper kan rettes mot barn i minoritetsmiljøer, barn som er pårørende til rusavhengige, barn som er tillknyttet krisesentre og så videre. Kort sagt: barn som av ulike grunner havner utenfor det tilbudet som andre barn deltar i. 


Ressurser:

Departement og etat


Fag- og forskningsfora


Organisasjoner

 

Kontaktperson:

Cecilia Skavlan
Rådgiver oppvekst

cecilia.skavlan@sanitetskvinnene.no
Telefon: 928 20 108