-

Åpent dialogmøte i Burfjord, Ravelsnes gård

Møtet arrangeres av Kvænangen kommune, avdeling rus og psykisk helse.

Målgruppe: Pårørende, bruker, ansatte i kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten. Detter er et åpent dialogmøte og det blir informert om tilbudet fra Veiledningssenteret, Finnmarkskollektivet og kommunale tjenester.

Alle er velkommen!

Image
Arrangeres av Veiledningssenteret og Kvænangen kommune, avdeling rus og psykisk helse
Åpent dialogmøte i Burfjord