Doavisa - Steinkjer Unge Kvinners Sanitetsforening

Følelser, forelskelse, kropp, legning, sex, grensesetting psykisk helse og mobbing er tema det kan være vanskelig å snakke om. En løsning er å gi ungdommen svar – på do.

Steinkjer Unge Kvinners Sanitetsforening og likestillingssenteret KUN har utviklet ei Doavis for ungdom som går på ungdomsskolen. Målet er å gi god og riktig informasjon om tema som ungdom gir uttrykk for at de får alt for lite om, både i undervisningen og ellers. I 2017 fikk Steinkjer Unge Kvinners Sanitetsforening midler fra ExtraStiftelsen til å prøve ut Doavisa på fire skoler i Trøndelag. Doavisa ble veldig populær og det kom mange forespørsler fra andre skoler som også ønsket seg Doavisa. I samarbeid med N.K.S. og ExtraStiftelsen lanseres derfor Doavisa nasjonalt i 2019! Det vil si at lokallag i hele landet kan sikre seg Doavisa som et helsetiltak til sine ungdomsskoler!

Doavisene skal som navnet tilsier henges opp på do. Dette lar den enkelte elev lese Doavisa uforstyrret av medelever. Erfaringene fra pilotrunden i Trøndelag, er at dette var et viktig grep. Ungdommene ga tilbakemelding om at det var fint å kunne lese om temaene i fred for så å kunne diskutere temaene med andre dersom de ønsket det. 

Vi har utviklet åtte aviser med ulike temaer og tanken er at de skal rulleres i løpet av året, slik at hver avis henger oppe i cirka seks uker. Det er sanitetsforeningene som har ansvaret for drifte doavisa og i samarbeid med skolen, bli enig om hvordan man ønsker å gjøre det med rullering av avisa. Om det er sanitetsforeningen som kommer på skolen og bytter ut avisa eller om det er vaktmester eller en annen på skolen som får ansvaret for å gjøre det. Det er ikke noen bestemt rekkefølge på avisene så skolene velger fritt rekkefølgen på avisene og kan på den måte tilpasse tema på avis til skolens årshjul.

En doavispakke inneholder:

  • Åtte utgaver av doavisa, med 20 eksemplarer av hver avis.
  • 20 magnetrammer til å henge opp på doene
  • En veileder som gir tips til hvordan sanitetslaget kan gå frem, og hvordan skolen kan bruke Doavisa i sitt virke.

Vi tenker at en pakke vil være tilstrekkelig til å dekke en ungdomsskole, evt to små.

Hvis det er noe mer du lurer på angående doavisa eller ønsker å bestille, er det bare å sende mail til: doavisa@yahoo.com

Image
Doavisa
Billedtekst
Slik doavisa ut - her en temaside om forelskelse.