Image
Sykkelkurs i regi av Larvik sanitetsforening

Sanitetskvinnene har intensjonsavtale med IMDi og UDI, samt mottar tilskuddsmidler til aktiviteter for beboere på asylmottak. Våre frivillige arrangerer ulike aktiviteter for kvinner, barn og ungdom. 

Gjennom aktivisering av barn og deres foreldre bosatt på mottak bidrar sanitetskvinnene til inkludering og integrering i lokalsamfunnet. Vi inviterer med lokalbefolkningen der asylmottaket er, slik at barna som bor på mottak blir en naturlig del av lokalsamfunnet.

Lokalforeningene arrangerer ulike aktiviteter for barn på asylmottak som bidrar til å gi beboerne natur og kulturopplevelser i samvær med norske barn og voksne. Aktivitetene bidrar til språktrening, relasjonsbygging, kunnskap om norsk samfunn og kultur. Det er viktig for oss å gi barna opplevelser preget av mestring og tilhørighet. Slik kan vi bidra til å styrke psykisk og fysisk helse for barn på asylmottak.

Det er stor variasjon i aktivitetene som tilbys. Noen foreninger arrangerer sykkelkurs, yoga, svømmekurs eller hyggelig sosialt samvær med mat og prat.  Andre foreninger arrangerer enkeltstående aktiviteter som ferietilbud for barna, besøk på teater, kino eller andre kulturarrangementer, eller juletrefest på mottaket.

Hvem kan være frivillig?

For å være frivillig må du være over 18 år, samt fremvise politiattest.

Ønsker du å starte opp aktiviteter, ta kontakt med seniorrådgiver migrasjon og oppvekst: cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no