Asylmottak

Livet på et mottak er ofte preget av lite aktivitet og isolasjon. Derfor har mange sanitetsforeninger aktiviteter på asylmottak for barn, unge og kvinner som har fått livet sitt satt på vent.

Vi har lokalforeninger som arrangerer faste aktiviteter, og foreninger som arrangerer enkeltstående arrangementer slik som juletrefest, eller sommerfest på mottaket.

Målet for arbeidet på mottak er:

 • Aktivisering av barn og deres foreldre bosatt på mottak
 • Tilby egne aktiviteter for kvinner på asylmottak
 • Bidra til å styrke fysisk og psykisk helse for beboere på asylmottak gjennom natur og kulturopplevelser
 • Gi beboere på asylmottak mestringsopplevelser og følelse av tilhørighet.
 • Bidra til å skape trygge og inkluderende lokalsamfunn gjennom frivillig innsats hos våre medlemmer
 • Norske Kvinners Sanitetsforening ønsker at lokalbefolkningen på aktuelle steder skal inviteres med på aktivitetene for å skape naturlige møteplasser
 

Veileder aktiviteter på asylmottak:

I denne veilederen får dere tips på hvordan komme i gang med aktiviteter på asylmottak og noen råd på hva det kan være viktig å tenke på. 

 

 

 

Krav til frivillige på asylmottak:

Det er et krav at frivillige som arrangerer aktiviteter for barn har fremvist politiattest.

Mer informasjon om politiattest

 

Samarbeid og økonomiske midler:

Hvert år søker vi om tilskudd til aktiviteter for barn og kvinner på asylmottak hos både UDI og IMDI. Her er søknadsskjema til aktiviteter for barn og kvinner på asylmottak:

Søknad sendes til Cathrine Holst Salvesen på e-post: cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no

Asylmottakene ønsker samarbeid:

Asylmottakene setter stor pris på at frivillige sanitetskvinner kan gi beboere på mottaket et hyggelig avbrekk. Det er flere mottak som har etterlyst at de ønsker å samarbeide med oss. Fra og med 1. oktober 2021 finnes de mottak i disse fylkene og kommunene:

 • Innlandet: Nord- Fron, Ringsaker, vang og Østre Toten asylmottak 
 • Trøndelag: Steinkjer og Trondheim asylmottak
 • Møre og Romsdal: Tingvoll asylmottak og Sunndal
 • Nordland: Hadsel asylmottak
 • Troms og Finnmark: Bardu og Salangen, det åpner også et mottak i Sør- varanger kommune
 •  Vestland: Kinn og Stord asylmottak
 • Vestfold og Telemark: Nome, Porsgrunn asylnmottak
 • Viken: Nasjonalt ankomstsenter på Råde, Våler og Indre Østfold (transittmottak)
 • Agder: Kristiansand asylmottak
 • Rogaland: Hå asylmottak 

Kontaktinfo til mottakene er tilgjengelig på UDIs nettsider: https://www.udi.no/asylmottak/adresser-til-asylmottakene/

 
Kontakt oss:

Har din forening spørsmål eller trenger hjelp til å komme i gang med aktiviteter for asylsøkere på mottak? Ta gjerne kontakt så hjelper vi dere:

Seniorrådgiver migrasjon og oppvekst Cathrine Holst Salvesen, e-post: cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no