Her kommer det oppdatert informasjon om hvordan frivillige organisasjoner kan arrangere aktiviteter i henhold til smittevern

 
Vi anbefaler alle å sette seg inn i Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner fra Frivillig Norge. Trykk her. 

Planlegging av aktiviteter i lokalforeningen (pr. 11.03.2021)

Sekretariatet har fått en del henvendelser fra lokalforeninger som synes det er vanskelig å planlegge aktiviteter, som jubileumsmarkeringer i 2021, og det er veldig forståelig. De fleste av oss er lei av å planlegge aktiviteter og treff, for å så avlyse gang på gang.  Nå er vi rammet av muterte virus med nye restriksjoner som vi ikke vet hvordan vil arte seg fremover. Basert på det vi vet per i dag, kan sekretariatet komme med følgende råd til planleggingen i lokalforeningene for resten av 2021.

Vi gjør oppmerksom på at rådene må sees i sammenheng med den lokale smittesituasjonen og de lokale og nasjonale retningslinjer:

 1. Lokalforeningen kan planlegge for mindre arrangementer etter påske og så langt det lar seg gjøre flytte arrangementet til høsten uten store utfordringer/kostnader.
 2. Om mulig bør utendørsaktiviteter prioriteres som felles turer og samlinger rundt bål, stand på romslige torg osv.
 3. Fra høsten av, bør lokalforeningen kunne planlegge for normal aktiviteter gitt at vaksinasjonen går som planlagt.

Husk Sanitetsmeteren når dere skal samles – en fin påminnelse om hvor mye den viktige meteren faktisk er!

Sentralstyret har vedtatt følgende retningslinjer for alle lokalforeninger inntil videre:

Alle lokalforeningen anmodes til å stille all ordinær aktivitet i bero med visse unntak:

 • Organisasjonens aktiviteter for å nå frem til de som er særlig berørt av korona (eks Helse ambassadører, omsorgsberedskapstiltak etc) opprettholdes.
 • Kløverturer kan fortsatt gjennomføres de fleste steder gitt at smittevernshensyn ivaretas. Sjekk lokale retningslinjer.
 • En-til-en aktiviteter eller gruppeaktiviteter anbefales gjennomført digitalt der det er mulig.
 • Veiledningssentrene har fortsatt mulighet til å drive sin virksomhet dersom møter kan gjennomføres innenfor gjeldene smittevernsregime.
 • Dersom åpne møter må gjennomføres, må det gjøres innenfor gjeldene smittevernsregime.
 • Alle oppfordres til også å følge lokale smittevernstiltak utover nasjonale bestemmelser.

Disse retningslinjene gjelder inntil videre, og blir endret fortløpende i tråd med retningslinjer og påbud som kommer fra regjeringen og helsemyndighetene. Vesentlige endringer blir annonsert i Nytt og Nyttig. Sjekk alltid kommunens hjemmesider, det er mange kommuner som har lokale retningslinjer i tillegg.

De som skal gjennomføre arrangementer må følge antallsbestemmelser (sjekk med kommunen), samt passe godt på følgende:

 1. Ingen med luftveissymptomer eller personer i karantene kan møte.
 2. Pass svært godt på at 1-metersregelen overholdes!
 3. Kan ikke 1-metersregelen overholdes til enhver tid, eller det er mennesker i riskogruppene til stede så. anbefales bruk av munnbind for alle. Pass likevel på å holde minst 1 meters avstand så langt det er mulig.
 4. Pass på god håndhygiene.

Aktivisering samtidig som en følger smittevernreglene

Det er viktig og godt for helsa å aktiviseres i hverdagen. Kløvertur er en fin og lavterskel måte å møte andre, men også for å gjøre noe godt for kroppen sin. Vi har laget en liten film med huskeregler og tips: 

 

 

Sliter din lokalforening med å finne på aktiviteter som også tar smittevernhensyn? Under kan du få høre hvordan Brandbu sanitetsforening har satt i gang ulike aktiviteter, til tross for reglene vi følger for å unngå smitte, fortalt av Marit Torill Bjørnerud. 


Koronakort til basisaktivitetene

Sekretariatet har utarbeidet korona-kort, hyggelige hilsener som kan skrives ut og sendes med Posten eller leveres sammen med goodiebags. Hvert kort er laget spesielt for hver av våre basisaktiviteter men dere kan mix and match som dere vil.

Sekretariatet har utarbeidet korona-kort, hyggelige hilsener som kan skrives ut og sendes med Posten eller leveres sammen med goodiebags. Hvert kort er laget spesielt for hver av våre basisaktiviteter men dere kan mix and match som dere vil.

Alle kort samlet (forskjellige formater)

 

Basisaktiviteter

 

Diverse

 


Siden oppdateres jevnlig.