Sanitetskvinnene tilbyr mange ulike lokale aktiviteter. Her kan du lese mer om våre syv basisaktiviteter; Lesevenn, Språkvenn, Dig In, Omsorgsberedskap, Ressursvenn, Sisterhood, Kløvertur og andre aktiviteter lokalforeningen kan jobbe med. Her finner du også nyttig materiell til 125-års jubileet i 2021. 

 

Image
lesevenn Ullerøy sf

Basisaktiviteter er konkrete aktiviteter det skal være lett å verve både nye medlemmer og frivillige til.

I menyen til venstre finner du informasjon om en rekke andre aktiviteter som lokalforeningen kan engasjere seg i utover basisaktiviteter.

Her finner du info om Fastelavn, Maiblomsten og Sanitetens uke. I tillegg finner du plakaten om god håndhygiene her, som var en kampanje for et par år tilbake.

Her kan du og din lokalforening få tips til å samle inn penger til lokalforeningen via bedriftsmedlemskap rettet mot næringslivet.

I 2021 fyller Norske Kvinner Sanitetsforening 125 år. Jubileet en glimrende anledning til å profilere det flotte arbeidet som gjøres rundt om i hele landet! 

Alle støtteordningene er ordninger lokalforeningene kan søke på. Det kan søkes om midler til våre basisaktiviteter og andre aktiviteter utformet sentralt, eller til prosjekter og aktiviteter lokalforeningene har utformet selv.